Førstesida
  Nr. 17   Fredag 27. april 2013                          Fri vekeavis for kultur og politikk
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDA

   NYHENDE


Politikk
Kultur
Utanriks
Økonomi
Distrikt
Miljø
Aktuelt
Næringsliv

   KRITIKK

Bøker
Film
Musikk
Teater

   Meiningar

Leiar
Kommentarar
Helgheim
Debatt
Klok på bok
   
Kay Lokøy

Arkiv

Finn nyhende:

   AKTUELT

Biletglimt

   BUTIKKEN

Abonnement
Forfattaraviser
Andre forlagsprodukt
Aksjar i Dag og Tid

   MARKNADSPLASSEN

Ledige stillingar
Riksoversynet
Rubrikkar
Send inn annonse

   DAG OG TID

Annonseprisar
Avtalegiro
 
Endring abonnement
Teikn abonnement!
Last ned avis (PDF)

   ANNA

Lenkjer
Tips oss
   
  Utvikla av InBusiness AS


Manglande 8. mars-parolar

Av Svein Gjerdåker
,  08.03.13


Det er nokre viktige 8. mars-parolar som manglar i demonstrasjonstoga i dag.

Toga får ikkje fram at kvinnekampen er delt mellom den moderne likestillingskampen for fleirtalet og klassisk kvinnefrigjering for eit veksande mindretal.

I den siste gruppa finn vi kvinner som innvandrar og slår seg ned her under den store innvandringa vi no opplever. For mange i denne gruppa handlar det om å fri seg frå kulturelle og religiøse forventningar og påbod. Det er den grunnleggjande kvinnefrigjeringa på nytt.

Det gjer ikkje situasjonen lettare at mange innvandrarkvinner òg har problem i det norske samfunnet av di dei er innvandrarar.

Ikkje slik at den moderne sekulære norske modellen med to velutdanna godt vaksne foreldre, der «vi er gravide», der born går i barnehage før dei er eitt år gamle og der halvparten til slutt skil seg, er det ideelle utviklingsstadiet som alle må streva etter.

Men det er visse fridommar alle i dette landet må kunne forventa. Difor er frigjeringa av innvandrarkvinner frå land der frigjeringa ligg langt etter den vestlege viktig. Vi må motverka patriarkalske og kulturelle praksisar som hindrar innvandrarjentene til fritt å velja korleis dei vil ordna livet sitt.

Forfattaren Amal Aden, som fekk Amnesty-prisen sist veke, og er fast skribent i Dag og Tid, står midt oppe i denne kampen. Ho kjempar dagleg for å betre livet til mange born, kvinner, lesbiske og homofile i nokre av innvandrarmiljøa. I dette strevet mot intoleranse, særleg mot lesbiske og homofile finn vi den prekære kvinne- og frigjeringskampen i Noreg dag.

Det er merkeleg at denne kampen ikkje er meir synleg i 8. mars-toga. Kanskje til neste år?
Tips ein venn om denne nyheita.
Til:    Fra:   

« Tilbake