Førstesida
  Nr. 17   Fredag 27. april 2013                          Fri vekeavis for kultur og politikk
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDA

   NYHENDE


Politikk
Kultur
Utanriks
Økonomi
Distrikt
Miljø
Aktuelt
Næringsliv

   KRITIKK

Bøker
Film
Musikk
Teater

   Meiningar

Leiar
Kommentarar
Helgheim
Debatt
Klok på bok
   
Kay Lokøy

Arkiv

Finn nyhende:

   AKTUELT

Biletglimt

   BUTIKKEN

Abonnement
Forfattaraviser
Andre forlagsprodukt
Aksjar i Dag og Tid

   MARKNADSPLASSEN

Ledige stillingar
Riksoversynet
Rubrikkar
Send inn annonse

   DAG OG TID

Annonseprisar
Avtalegiro
 
Endring abonnement
Teikn abonnement!
Last ned avis (PDF)

   ANNA

Lenkjer
Tips oss
   
  Utvikla av InBusiness AS


Lovar alt og difor ingenting

Av Jon Hustad
,  11.01.13


Alle skal få, om Kristeleg Folkepartis politiske program står til truande. Det gjer det neppe.

POLITIKK
Dag og Tid går gjennom partiprogramma før stortingsvalet.

Denne veka: KrF.

Kva tyder å prioritera? Det er ikkje heilt lett å svara på, men på ungdomsskulen lærer elevane at «politikk er å fordela knappe gode». På side 120 i KrFs programutkast for 2013–2017, som er vedteke av lands­styremøtet og vert lagt fram for landsmøtet til våren, kan vi lesa dette: «KrF prioriterer økt satsing på kollektivtransport i og rundt de store byene, og en sterkere satsing på veibygging og vedlikehold av veier i distrikt og mellom store byer for å binde regioner sammen.»

Her skal ein altså prioritera E18, E39, E6, T-bane, trikk, buss og jarnbane. Men kva vil KrF gjera med riksvegane som no er overlatne til fylka? «Staten må følge opp med tilstrekkelige bevilgninger til fylkeskommunene slik at de er i stand til å ta hånd om dette vedlikeholdet på en god måte.» Her skal ingen stå att på perrongen.

KrF vil òg «arbeide målrettet for realisering av tog med hastigheter over 250 km/t, først på de strekningene der dette er samfunnsøkonomisk mest lønn­somt». Men nett her er det faktisk ei viss prioritering som ligg inne. Statens eiga snøggtog­utgreiing synte at ikkje ei einaste lyntogrute var samfunnsøkonomisk lønsam å byggja ut, så her er det nokon som vert skuffa. Men kan ein ikkje taka tog, er bil eit alternativ.

Det er kanskje difor at partiet vil at alle som går på vidare­gåande, skal få tilbod om køyre­undervisning som fag. Alle ungdomar har i dag rett til vidaregåande opplæring og vil med det også kunna få gratis førarkort. Om vi seier at 40.000 elevar kvart år tek sertifikat på skulen, og kvart sertifikat i gjennomsnitt kostar 15.000, snakkar vi om 600 millionar.

Les meir i papiravisa, eller som PDF
her.Tips ein venn om denne nyheita.
Til:    Fra:   

« Tilbake