Førstesida
  Nr. 17   Fredag 27. april 2013                          Fri vekeavis for kultur og politikk
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDA

   NYHENDE


Politikk
Kultur
Utanriks
Økonomi
Distrikt
Miljø
Aktuelt
Næringsliv

   KRITIKK

Bøker
Film
Musikk
Teater

   Meiningar

Leiar
Kommentarar
Helgheim
Debatt
Klok på bok
   
Kay Lokøy

Arkiv

Finn nyhende:

   AKTUELT

Biletglimt

   BUTIKKEN

Abonnement
Forfattaraviser
Andre forlagsprodukt
Aksjar i Dag og Tid

   MARKNADSPLASSEN

Ledige stillingar
Riksoversynet
Rubrikkar
Send inn annonse

   DAG OG TID

Annonseprisar
Avtalegiro
 
Endring abonnement
Teikn abonnement!
Last ned avis (PDF)

   ANNA

Lenkjer
Tips oss
   
  Utvikla av InBusiness AS


T-banen for Sør-Noreg

Av Svein Gjerdåker
,  04.01.13


Samferdsleminister Marit Arnstad skal ha ros for at ho ikkje vil prioritera bygging av lyntog frå Oslo til Stav­anger, Bergen og Trondheim. Ho vil heller byggja ut jernbanen rundt dei store byane.

Dette har mange venta på: ein samferdslepolitikk basert på realisme og ikkje gode ynske. Vi har ikkje kapasitet og råd til alt. Noreg er eit land med få innbyggjarar, og vi må prioritera.

Dessutan skjer folketalsveksten rundt dei store byane – særleg rundt Oslo. Det kan ein lika eller ikkje lika – vi likar det ikkje – men det er likevel ein realitet som må påverka jernbaneutbygginga dei neste tretti åra. Og ser ein på dei topografiske karta, skjønar ein at det er noko anna å byggja jernbane mellom Oslo og Bergen enn mellom Paris og Lyon.

Kva botnar så denne iveren etter å koma så raskt til og frå Oslo i? Legg ein opp til pendling? Eller hyppigare helgeferiar? Er det ikkje slik at vi helst bør bremsa transportveksten? Og flyveksten kan ein vel få ned på andre måtar?

I dag er reisetida mellom Bergen og Oslo seks og ein halv time. Det er for dårleg. Men ei oppgradering og innkorting av traseen, som til dømes ny Ringeriksbane mellom Oslo og Hønefoss som vart vedteken for lenge sidan, kan få reisetida Bergen–Oslo ned under fire timar. Det er svært bra.

Dersom ein så innfører ein solid klimaskatt på alle flyreisene mellom Oslo og dei tre store byane, vil det samla sett vera ein klok og framtidsretta samferdslepolitikk.

Lyntogideen er sjølvsagt fascinerande, men det er overmot. Det vert som å laga eit T-banenettverk for heile Sør-Noreg.

Tips ein venn om denne nyheita.
Til:    Fra:   

« Tilbake