Førstesida
  Nr. 17   Fredag 27. april 2013                          Fri vekeavis for kultur og politikk
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDA

   NYHENDE


Politikk
Kultur
Utanriks
Økonomi
Distrikt
Miljø
Aktuelt
Næringsliv

   KRITIKK

Bøker
Film
Musikk
Teater

   Meiningar

Leiar
Kommentarar
Helgheim
Debatt
Klok på bok
   
Kay Lokøy

Arkiv

Finn nyhende:

   AKTUELT

Biletglimt

   BUTIKKEN

Abonnement
Forfattaraviser
Andre forlagsprodukt
Aksjar i Dag og Tid

   MARKNADSPLASSEN

Ledige stillingar
Riksoversynet
Rubrikkar
Send inn annonse

   DAG OG TID

Annonseprisar
Avtalegiro
 
Endring abonnement
Teikn abonnement!
Last ned avis (PDF)

   ANNA

Lenkjer
Tips oss
   
  Utvikla av InBusiness AS


Det schizofrene landet

Av Ronny Spaans
,  07.09.12


Amsterdam: Med Geert Wilders forsvann den nederlandske toleransen, heiter det. Men har Nederland nokon gong vore tolerant? Spørsmålet fører meg til ytterpunkt i det nederlandske samfunnet.

VALET I NEDERLAND

–Den økonomiske krisa i landet er liksom tørketida i det gamle Israel berre eit ytre teikn. Nederland er råka av ei åndeleg krise. Liksom israelittane i Det gamle testamentet har nederlendarane vendt ryggen til Gud.

Eg er på gudsteneste og høyrer på den kalvinistiske pastoren J. N. Zuijderdijn. Ut frå talen, klesstilen og kyrkjeinventaret skulle ein tru vi var i år 1712, ikkje i 2012. Zuijderdijn ber ei svart kappe. Alt av inventar i kyrkja, bortsett frå benkene, er preikestolen og kyrkjeorgelet. Her finst inga altartavle, altar eller døypefont. Biletforbodet i kalvinismen krev ein sober og rein stil.

«Heller muhammedansk enn papistisk», sa ein kalvinistisk teolog på 1600-talet. Det var før tidsalderen til masseinnvandringa. I dag er utsegna meir aktuell enn teologen den gongen kunne ha drøymt om.

Eg er komen til landet åt liberalisme og fridom. Men midt i det vestlege Europas tolerante høgborg, Nederland, finst Europas eigne fundamentalistar: «Taliban på treskor» blir dei kalla.


Les resten av reportasjen i papiravisa, eller som PDF
her.Tips ein venn om denne nyheita.
Til:    Fra:   

« Tilbake