Førstesida
  Nr. 17   Fredag 27. april 2013                          Fri vekeavis for kultur og politikk
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDA

   NYHENDE


Politikk
Kultur
Utanriks
Økonomi
Distrikt
Miljø
Aktuelt
Næringsliv

   KRITIKK

Bøker
Film
Musikk
Teater

   Meiningar

Leiar
Kommentarar
Helgheim
Debatt
Klok på bok
   
Kay Lokøy

Arkiv

Finn nyhende:

   AKTUELT

Biletglimt

   BUTIKKEN

Abonnement
Forfattaraviser
Andre forlagsprodukt
Aksjar i Dag og Tid

   MARKNADSPLASSEN

Ledige stillingar
Riksoversynet
Rubrikkar
Send inn annonse

   DAG OG TID

Annonseprisar
Avtalegiro
 
Endring abonnement
Teikn abonnement!
Last ned avis (PDF)

   ANNA

Lenkjer
Tips oss
   
  Utvikla av InBusiness AS


Utanriks
Krise­generasjonen
Krisa i Spania er over. No er seigpininga i gang.

LES MEIR •   (08.03.13)

Duka for bråk
Irans atomprogram kan gje Pentagon høve til å få att pengane frå Kongressen. Ein nyttig fiende er god å ha.

LES MEIR •   (08.03.13)
– Mali kan bli ei hengjemyr
Både terroråtaket i Algerie og opprøret i Mali kan knytast til Libya-krigen, meiner Nord-Afrika-kjennar Yahia Zoubir. Han fryktar følgjene av den franske intervensjonen.

LES MEIR •   (25.01.13)

Lang veg til fred i Mali
Det er ikkje vanskeleg å stø den franske intervensjonen i Mali. Men vona om ei rask avklaring synest i beste fall å vera naiv.

LES MEIR •   (18.01.13)
Dei nye koloniherrane
Jakta på matjord i fattige land har fått enormt omfang. Opptil 203 millionar hektar – seks gonger Noregs areal - er seld eller bortleigd til store investorar. Mykje av jorda blir brukt til å produsere biodrivstoff.

LES MEIR •   (23.11.12)

 Planlagt drap på USAs ambassadør  (14.09.12)
 Det schizofrene landet  (07.09.12)
 Siste skanse i Damaskus  (31.08.12)
 Nervøsiteten i Kreml  (13.07.12)
 Kina under prinsepartiet  (25.05.12)
 Steinen og fjellet  (11.05.12)
 Frå villa til rønne på ein, to, tre  (24.02.12)
 Kven spottar profeten i Saudi-Arabia?  (17.02.12)
 Ikkje håp for Assad  (10.02.12)
 Dei to Italia  (06.01.12)
 – Heile systemet er ròte  (24.10.11)

Dag og Tid
Pb. 7044 St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadr.:
Pilestredet 8
Ansvarleg redaktør:
Svein Gjerdåker
  Telefon: 21 50 47 47
Telefaks: 21 50 47 49
Annonseavd.: annonse@dagogtid.no
Redaksjon: redaksjonen@dagogtid.no
Abonnement: tinging@dagogtid.no
Endring abonnement