Førstesida
  Nr. 17   Fredag 27. april 2013                          Fri vekeavis for kultur og politikk
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDA

   NYHENDE


Politikk
Kultur
Utanriks
Økonomi
Distrikt
Miljø
Aktuelt
Næringsliv

   KRITIKK

Bøker
Film
Musikk
Teater

   Meiningar

Leiar
Kommentarar
Helgheim
Debatt
Klok på bok
   
Kay Lokøy

Arkiv

Finn nyhende:

   AKTUELT

Biletglimt

   BUTIKKEN

Abonnement
Forfattaraviser
Andre forlagsprodukt
Aksjar i Dag og Tid

   MARKNADSPLASSEN

Ledige stillingar
Riksoversynet
Rubrikkar
Send inn annonse

   DAG OG TID

Annonseprisar
Avtalegiro
 
Endring abonnement
Teikn abonnement!
Last ned avis (PDF)

   ANNA

Lenkjer
Tips oss
   
  Utvikla av InBusiness AS


Politikk
Staten går føre med eit dårleg eksempel
Regjeringa har brote lovnadene om å få ned bruken av mellombelse stillingar i offentleg verksemd. No slår fagrørsla alarm.

LES MEIR •   (19.04.13)

Stormakt på bistandstoppen
Den økonomiske stormakta Brasil var største mottakar av norsk bistand i fjor, syner tal frå Norad. Storparten av «bistanden» er ei norsk investering i eit kraftselskap.

LES MEIR •   (12.04.13)
Nei til marknad, ja til meir pengar
Det finst to SV: eitt som er i regjering og eitt som er på landsmøte. Dei to er neppe i slekt.

LES MEIR •   (05.04.13)

I bakvendtland kan alt gå an
Høgre er eit parti for bedriftsøkonomar som ikkje forstår samfunnsøkonomi.

LES MEIR •   (22.03.13)
Gullkanta i Posten
Konsernleiinga i heilstatlege Posten på sju personar kostar selskapet meir enn 24 millionar kroner i løn, bonus og pensjon i året.

LES MEIR •   (22.03.13)

 Miljø med noko attåt  (15.03.13)
 Eit språklaust parti  (01.03.13)
 Den amerikanske draumen til endes  (01.03.13)
 Oljen bergar oss ikkje  (15.02.13)
 Pengeflaumen held fram  (08.02.13)
 Kake til alle  (01.02.13)
 Lovar alt og difor ingenting  (11.01.13)
 Venstres lure høgrevri  (14.12.12)
 Lei av EU  (09.11.12)
 Entra-lønsfesten har pågått i årevis  (26.10.12)
 «Grøne sertifikat»: eit dyrt bedrag  (19.10.12)

Dag og Tid
Pb. 7044 St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadr.:
Pilestredet 8
Ansvarleg redaktør:
Svein Gjerdåker
  Telefon: 21 50 47 47
Telefaks: 21 50 47 49
Annonseavd.: annonse@dagogtid.no
Redaksjon: redaksjonen@dagogtid.no
Abonnement: tinging@dagogtid.no
Endring abonnement