Førstesida
  Nr. 17   Fredag 27. april 2013                          Fri vekeavis for kultur og politikk
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDA

   NYHENDE


Politikk
Kultur
Utanriks
Økonomi
Distrikt
Miljø
Aktuelt
Næringsliv

   KRITIKK

Bøker
Film
Musikk
Teater

   Meiningar

Leiar
Kommentarar
Helgheim
Debatt
Klok på bok
   
Kay Lokøy

Arkiv

Finn nyhende:

   AKTUELT

Biletglimt

   BUTIKKEN

Abonnement
Forfattaraviser
Andre forlagsprodukt
Aksjar i Dag og Tid

   MARKNADSPLASSEN

Ledige stillingar
Riksoversynet
Rubrikkar
Send inn annonse

   DAG OG TID

Annonseprisar
Avtalegiro
 
Endring abonnement
Teikn abonnement!
Last ned avis (PDF)

   ANNA

Lenkjer
Tips oss
   
  Utvikla av InBusiness AS


Næringsliv
Det stilnar i skogen
Å eige skog var som å ha pengar i banken. No ligg mykje av den norske skog-formuen an til å rotne på rot.

LES MEIR •   (26.04.13)

Ein jobb, tre rekordar
Den yngste, den første kvinna og den første NHO-presidenten som blir direktør. Men vil det seie at Kristin Skogen Lund (46) er ein ny kost?

LES MEIR •   (14.09.12)
Ein sjønasjon med skrekk for fisk
Regjeringa har som mål at Noreg skal bli den fremste sjømatnasjonen i verda. Men vi et mindre fisk enn før. Samtidig blir sjømaten i butikkane juksa med.

LES MEIR •   (08.06.12)

Prisen for det kvite kjøtet


LES MEIR •   (26.03.10)
Rema og marginmysteriet


LES MEIR •   (26.02.10)

 Slåst om kraftmillionar  (05.03.09)
 Trålar får segl  (18.07.08)
 EU-fiskarane får milliardar  (18.07.08)
 Rotnande skog  (13.03.08)
 Regjeringa vil setje pris på kysten  (06.03.08)
 Myten om kraftmangelen  (13.02.08)
 Storskrytarane i Oljedirektoratet  (24.08.07)
 For rikfolk, arbeidsfolk og trygda  (10.08.07)
 – Bølgjekraftbygging kunne vore norsk storindustri  (19.01.07)
 Kappløp om krillen  (15.12.06)
 Der gode rådmenn vert for dyre  (10.06.06)

Dag og Tid
Pb. 7044 St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadr.:
Pilestredet 8
Ansvarleg redaktør:
Svein Gjerdåker
  Telefon: 21 50 47 47
Telefaks: 21 50 47 49
Annonseavd.: annonse@dagogtid.no
Redaksjon: redaksjonen@dagogtid.no
Abonnement: tinging@dagogtid.no
Endring abonnement