Førstesida
  Nr. 17   Fredag 27. april 2013                          Fri vekeavis for kultur og politikk
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDA

   NYHENDE


Politikk
Kultur
Utanriks
Økonomi
Distrikt
Miljø
Aktuelt
Næringsliv

   KRITIKK

Bøker
Film
Musikk
Teater

   Meiningar

Leiar
Kommentarar
Helgheim
Debatt
Klok på bok
   
Kay Lokøy

Arkiv

Finn nyhende:

   AKTUELT

Biletglimt

   BUTIKKEN

Abonnement
Forfattaraviser
Andre forlagsprodukt
Aksjar i Dag og Tid

   MARKNADSPLASSEN

Ledige stillingar
Riksoversynet
Rubrikkar
Send inn annonse

   DAG OG TID

Annonseprisar
Avtalegiro
 
Endring abonnement
Teikn abonnement!
Last ned avis (PDF)

   ANNA

Lenkjer
Tips oss
   
  Utvikla av InBusiness AS


Aktuelt
– Vi bør ikkje gje til tiggarar
– Kvifor skal vi hjelpe akkurat dei som har ressursar nok til å reise, og ikkje dei som måtte bli att i heimlandet?

LES MEIR •   (19.04.13)

Stranda i ingenmannsland
Flyktningleiren Zaatari i den jordanske ørkenen gjev husly for 100.000 syrarar. Dei har berga livet, men ikkje særleg meir. Leiren er full, og alternativ finst ikkje.

LES MEIR •   (15.03.13)
Knuser mytar om helsevesenet
Noreg har ikkje eit stort overforbruk av sjukehustenester, slik regjeringa har hevda. Noreg er dessutan langt frå å ha verdas høgste ressursbruk av helse­tenester pr. innbyggjar.

LES MEIR •   (22.02.13)

– Eit farleg spel
Framferda til Christian Høibø som PST-informant og infiltratør reiser fleire etiske problem, meiner historikar Knut Einar Eriksen.

LES MEIR •   (22.02.13)
Carlsens tour de force
Dei 92 trekka mellom Magnus Carlsen (22) og jamgamle Sergej Karjakin i runde 8 var ei eineståande oppvising i tolmod. Temaet var å gjera det umogelege mogeleg, eller å «pressa blod ut av stein», som den engelske stormeisteren Gawain Jones formulerte det. Dei som følgde framsyninga heilt til slutt, vart serverte eit stykke genialitet frå den norske verdseinaren.

LES MEIR •   (25.01.13)

 Ikkje så farleg som vi trur  (18.01.13)
 Ven og vegvisar  (11.01.13)
 Julemat på pinne  (21.12.12)
 Det USA må betala for  (30.11.12)
 Spår eksplosiv oppdrettsvekst  (16.11.12)
 – Røkke handlar som venta  (09.11.12)
 Folkehelsa inn i mystikken  (02.11.12)
 Lightning Process, eit særnorsk fenomen  (02.11.12)
 – Eg har verdas beste jobb  (02.11.12)
 Pilleparadokset  (05.10.12)
 Eggjar opp til debatt  (24.08.12)

Dag og Tid
Pb. 7044 St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadr.:
Pilestredet 8
Ansvarleg redaktør:
Svein Gjerdåker
  Telefon: 21 50 47 47
Telefaks: 21 50 47 49
Annonseavd.: annonse@dagogtid.no
Redaksjon: redaksjonen@dagogtid.no
Abonnement: tinging@dagogtid.no
Endring abonnement