Førstesida
  Nr. 17   Fredag 27. april 2013                          Fri vekeavis for kultur og politikk
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDA

   NYHENDE


Politikk
Kultur
Utanriks
Økonomi
Distrikt
Miljø
Aktuelt
Næringsliv

   KRITIKK

Bøker
Film
Musikk
Teater

   Meiningar

Leiar
Kommentarar
Helgheim
Debatt
Klok på bok
   
Kay Lokøy

Arkiv

Finn nyhende:

   AKTUELT

Biletglimt

   BUTIKKEN

Abonnement
Forfattaraviser
Andre forlagsprodukt
Aksjar i Dag og Tid

   MARKNADSPLASSEN

Ledige stillingar
Riksoversynet
Rubrikkar
Send inn annonse

   DAG OG TID

Annonseprisar
Avtalegiro
 
Endring abonnement
Teikn abonnement!
Last ned avis (PDF)

   ANNA

Lenkjer
Tips oss
   
  Utvikla av InBusiness AS


Miljø
Kuldemysteriet
Gradestokken har gløymt å sjå på kalenderen. Kva har marskulda med global oppvarming å gjere?

LES MEIR •   (05.04.13)

Kor blir varmen av?
Den globale oppvarminga har stagnert dei siste 15 åra. Det reiser spørsmål om klimamodellane er gode nok.

LES MEIR •   (05.04.13)
Byggmjøl
Ugrasmidlet vi finn i kornet vi produserer mest av, oppfører seg kanskje ikkje heilt slik vi vil.

LES MEIR •   (22.02.13)

Skyhøge utslepp
Auken i den norske flytrafikken kjem til å nulle ut andre klimatiltak.

LES MEIR •   (21.12.12)
Ein skadeleg avtale
Ein ny Kyoto-avtale gjer ingenting for å halda temperatur­auken nede. Det kan derimot ei EU-tollavgift på CO2 gjera.

LES MEIR •   (14.12.12)

 Juks i miljørekneskapen  (07.12.12)
 Bensin på bålet  (19.10.12)
 Moderne ulvetider  (21.09.12)
 – Noreg bør rydde i eige hus  (29.06.12)
 Klimamelding utan bakkekontakt  (04.05.12)
 – Endå meir symbolpolitikk  (27.04.12)
 Torgallmenningens tragedie  (17.02.12)
 Myten om den reine, norske oljen  (13.01.12)
 Toppmøte under ein hardare himmel  (18.11.11)
 Vil stå ved lovnadene  (18.11.11)
 Stor fare, stor uvisse  (13.05.11)

Dag og Tid
Pb. 7044 St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadr.:
Pilestredet 8
Ansvarleg redaktør:
Svein Gjerdåker
  Telefon: 21 50 47 47
Telefaks: 21 50 47 49
Annonseavd.: annonse@dagogtid.no
Redaksjon: redaksjonen@dagogtid.no
Abonnement: tinging@dagogtid.no
Endring abonnement