Førstesida
  Nr. 17   Fredag 27. april 2013                          Fri vekeavis for kultur og politikk
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDA

   NYHENDE


Politikk
Kultur
Utanriks
Økonomi
Distrikt
Miljø
Aktuelt
Næringsliv

   KRITIKK

Bøker
Film
Musikk
Teater

   Meiningar

Leiar
Kommentarar
Helgheim
Debatt
Klok på bok
   
Kay Lokøy

Arkiv

Finn nyhende:

   AKTUELT

Biletglimt

   BUTIKKEN

Abonnement
Forfattaraviser
Andre forlagsprodukt
Aksjar i Dag og Tid

   MARKNADSPLASSEN

Ledige stillingar
Riksoversynet
Rubrikkar
Send inn annonse

   DAG OG TID

Annonseprisar
Avtalegiro
 
Endring abonnement
Teikn abonnement!
Last ned avis (PDF)

   ANNA

Lenkjer
Tips oss
   
  Utvikla av InBusiness AS


Distrikt
Den nye distriktspolitikken
I 1970-åra gav politikarar arbeidsplassar til Utkant-Noreg. I dag deler politikarane ut kulturhus til norske bygder og byar. Men kultur skaper ikkje tilflytting, seier forskarane.

LES MEIR •   (10.08.12)

Kampen om villaksen
Ikkje på mange tiår har det vore så mykje laks i norske sjøar og elvar. Men der sportsfiskarane får hauste av rikdomen heile sumaren, får yrkesfiskarane berre lov å fiske i knappe ni dagar.

LES MEIR •   (03.08.12)
Kommunen sparer, staten betaler
Norske kommunar kan påføra staten store utgifter ved å leggja ned lækjarkontora i distrikta.

LES MEIR •   (27.01.12)

Rovdyrpolitikken heng ikkje i hop
Den norske ulvepopulasjonen er i ikkje berekraftig, heiter det i ein ny svensk rapport.

LES MEIR •   (24.06.11)
Ein riksveg og fem døde forfattarar


LES MEIR •   (23.04.09)

 Distriktspolitikk på engelsk og norsk  (05.06.08)
 Mjølk, dugnad og kongepokalar  (29.05.08)
 Buddha på Toten  (26.01.07)
 Spelet om Finnmark  (08.07.06)
 Trong fødsel  (08.07.06)
 Nord for ingenmannsland  (08.07.06)
 – Dei egalitære strukturane forsvinn  (01.07.06)
 Handlar for neste generasjon  (01.07.06)
 Kiruna skal flyttast  (17.06.06)
 Bibliotek i butikk  (01.04.06)
 Framtid for firføtt fjelldronning  (25.03.06)

Dag og Tid
Pb. 7044 St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadr.:
Pilestredet 8
Ansvarleg redaktør:
Svein Gjerdåker
  Telefon: 21 50 47 47
Telefaks: 21 50 47 49
Annonseavd.: annonse@dagogtid.no
Redaksjon: redaksjonen@dagogtid.no
Abonnement: tinging@dagogtid.no
Endring abonnement