Førstesida
  Nr. 17   Fredag 27. april 2013                          Fri vekeavis for kultur og politikk
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDA

   NYHENDE


Politikk
Kultur
Utanriks
Økonomi
Distrikt
Miljø
Aktuelt
Næringsliv

   KRITIKK

Bøker
Film
Musikk
Teater

   Meiningar

Leiar
Kommentarar
Helgheim
Debatt
Klok på bok
   
Kay Lokøy

Arkiv

Finn nyhende:

   AKTUELT

Biletglimt

   BUTIKKEN

Abonnement
Forfattaraviser
Andre forlagsprodukt
Aksjar i Dag og Tid

   MARKNADSPLASSEN

Ledige stillingar
Riksoversynet
Rubrikkar
Send inn annonse

   DAG OG TID

Annonseprisar
Avtalegiro
 
Endring abonnement
Teikn abonnement!
Last ned avis (PDF)

   ANNA

Lenkjer
Tips oss
   
  Utvikla av InBusiness AS


Økonomi
Bananrepublikken USA
Kvar månad no pumpar sentralbanken i USA 500 milliardar kroner inn i økonomien i landet. Det går neppe bra.

LES MEIR •   (15.03.13)

Den uærlege skattedebatten
I 2011 betalte nordmenn 35 milliardar i topp- og formuesskatt. Motorvognavgiftene var på vel 40 milliardar. Slik er Utjamnings-Noreg.

LES MEIR •   (07.12.12)
Illusorisk avkastning
Lite eller ingenting tyder på at Oljefondet vil nå målet om fire prosent avkastning i framtida.

LES MEIR •   (02.11.12)

Ein pinsam sommarskandale
Sommaren har gjeve oss ein finans­skandale like spanande som ein spen­ningsroman, med konspirasjonar, astronomiske summar og moglege arrestasjonar.

LES MEIR •   (24.08.12)
Slusar milliardar gjennom skatteparadis
Oljefondet skal handle eigedom i stor skala via eit dotterselskap i skatteparadiset Luxembourg. Uetisk, meiner Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network.

LES MEIR •   (11.05.12)

 Er den norske velstands­auken over?  (16.03.12)
 Fattigdomen minkar trass i krisa  (09.03.12)
 Den irske baksida av euro-medaljen  (02.03.12)
 Det islandske føredømet  (10.02.12)
 Noreg er verre enn Hellas  (20.01.12)
 Islandske lærepengar  (06.01.12)
 «Har itte mer pæng»  (10.10.11)
 Staten knuser dei private  (08.04.11)
 Robotane tek makta  (27.08.10)
 Med makt til å knuse statar  (07.05.10)
 – Politisk farleg to­deling av landet  (19.03.09)

Dag og Tid
Pb. 7044 St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadr.:
Pilestredet 8
Ansvarleg redaktør:
Svein Gjerdåker
  Telefon: 21 50 47 47
Telefaks: 21 50 47 49
Annonseavd.: annonse@dagogtid.no
Redaksjon: redaksjonen@dagogtid.no
Abonnement: tinging@dagogtid.no
Endring abonnement