Førstesida
  Nr. 17   Fredag 27. april 2013                          Fri vekeavis for kultur og politikk
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDA

   NYHENDE


Politikk
Kultur
Utanriks
Økonomi
Distrikt
Miljø
Aktuelt
Næringsliv

   KRITIKK

Bøker
Film
Musikk
Teater

   Meiningar

Leiar
Kommentarar
Helgheim
Debatt
Klok på bok
   
Kay Lokøy

Arkiv

Finn nyhende:

   AKTUELT

Biletglimt

   BUTIKKEN

Abonnement
Forfattaraviser
Andre forlagsprodukt
Aksjar i Dag og Tid

   MARKNADSPLASSEN

Ledige stillingar
Riksoversynet
Rubrikkar
Send inn annonse

   DAG OG TID

Annonseprisar
Avtalegiro
 
Endring abonnement
Teikn abonnement!
Last ned avis (PDF)

   ANNA

Lenkjer
Tips oss
   
  Utvikla av InBusiness AS


Debatt
Suppa til Brækken
Om Oljeindustriens Landsforening no erkjenner at det ikkje lenger er grunnlag for å kalle den norske oljeindustrien for «verdas reinaste», er det eit prisverdig framsteg.

LES MEIR •   (27.01.12)

Juss mellom makt, merksemd og kritikk
Den merksemda og kritikken som jussen må få på grunn av overføringa av politisk makt, må ikkje forsvinna inn i det svarte holet til maktmisbruksavsløringane, skriv Jørn Øyrehagen Sunde.

LES MEIR •   (06.05.11)
Om kulturvandalismen i Stavanger
Fleire titusen bøker i magasinet til Stavanger bibliotek skal kasserast for å gje plass til nye kinosalar på Sølvberget.

LES MEIR •   (25.03.11)

Hijabforbod og menneskerettar
Om eit stortingsfleirtal ynskjer forbod mot religiøse plagg i grunnskulen, er det neppe noko rettsleg hinder i vegen.

LES MEIR •   (04.03.11)
Svar til Ramadan


LES MEIR •   (26.03.10)

 Bjørneboe-debatt mellom Kaj Skagen og Tore Rem i Dag og Tid frå 24.9 til 10.12 2009  (08.01.10)
 Kommersialisert kultur  (27.08.09)
 Viktig, viktigare, viktigast  (14.08.08)
 Duun toler problematisering  (26.06.08)
 Francis Meyers konstruktør  (28.09.07)
 Francis Meyers korrekturleser  (21.09.07)
 Ingen grunn til tvil  (21.12.06)
 Meir slurv frå språkekspertane  (01.09.06)
 Vil varsle om barbariet  (01.09.06)
 Skirbekks høgsong til vitskapen  (27.05.06)
 Motediagnosar  (26.11.05)

Dag og Tid
Pb. 7044 St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadr.:
Pilestredet 8
Ansvarleg redaktør:
Svein Gjerdåker
  Telefon: 21 50 47 47
Telefaks: 21 50 47 49
Annonseavd.: annonse@dagogtid.no
Redaksjon: redaksjonen@dagogtid.no
Abonnement: tinging@dagogtid.no
Endring abonnement