Førstesida
  Nr. 17   Fredag 27. april 2013                          Fri vekeavis for kultur og politikk
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDA

   NYHENDE


Politikk
Kultur
Utanriks
Økonomi
Distrikt
Miljø
Aktuelt
Næringsliv

   KRITIKK

Bøker
Film
Musikk
Teater

   Meiningar

Leiar
Kommentarar
Helgheim
Debatt
Klok på bok
   
Kay Lokøy

Arkiv

Finn nyhende:

   AKTUELT

Biletglimt

   BUTIKKEN

Abonnement
Forfattaraviser
Andre forlagsprodukt
Aksjar i Dag og Tid

   MARKNADSPLASSEN

Ledige stillingar
Riksoversynet
Rubrikkar
Send inn annonse

   DAG OG TID

Annonseprisar
Avtalegiro
 
Endring abonnement
Teikn abonnement!
Last ned avis (PDF)

   ANNA

Lenkjer
Tips oss
   
  Utvikla av InBusiness AS


Helgheim
Avhumaniseringa i Armadillo
Den danske filmen Armadillo er eit meisterverk, meiner Roald Helgheim.

LES MEIR •   (27.08.10)

Ein jøde som utfordrar sine eigne
Ikkje-ortodokse unge jødar i USA kjenner seg mindre knytte til Israel enn dei eldre gjer.

LES MEIR •   (18.06.10)
Verda sedd frå planeten til Blair


LES MEIR •   (05.02.10)

– Då Sovjet skjøna at Afghanistan var tapt


LES MEIR •   (06.11.09)
Tankar om eit jødespørsmål


LES MEIR •   (05.02.09)

 Iran som den gode fiende  (21.08.08)
 «Jeg er atter kommunist»  (12.06.08)
 Journalismen som samfunnslære  (03.04.08)
 «Litt mer rettssikkerhet»  (16.02.07)
 Verda styrd av ein elefant?  (02.02.07)
 Verda langt borte på ein laurdag  (05.01.07)
 Beint fram ein suksess  (01.12.06)
 Dersom Gaza låg i Jølster  (17.11.06)
 Eit land styrt av tru  (03.11.06)
 Realfaglivet i fotnote 7  (06.10.06)
 Sin eigen president  (22.09.06)

Dag og Tid
Pb. 7044 St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadr.:
Pilestredet 8
Ansvarleg redaktør:
Svein Gjerdåker
  Telefon: 21 50 47 47
Telefaks: 21 50 47 49
Annonseavd.: annonse@dagogtid.no
Redaksjon: redaksjonen@dagogtid.no
Abonnement: tinging@dagogtid.no
Endring abonnement