Førstesida
  Nr. 17   Fredag 27. april 2013                          Fri vekeavis for kultur og politikk
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDA

   NYHENDE


Politikk
Kultur
Utanriks
Økonomi
Distrikt
Miljø
Aktuelt
Næringsliv

   KRITIKK

Bøker
Film
Musikk
Teater

   Meiningar

Leiar
Kommentarar
Helgheim
Debatt
Klok på bok
   
Kay Lokøy

Arkiv

Finn nyhende:

   AKTUELT

Biletglimt

   BUTIKKEN

Abonnement
Forfattaraviser
Andre forlagsprodukt
Aksjar i Dag og Tid

   MARKNADSPLASSEN

Ledige stillingar
Riksoversynet
Rubrikkar
Send inn annonse

   DAG OG TID

Annonseprisar
Avtalegiro
 
Endring abonnement
Teikn abonnement!
Last ned avis (PDF)

   ANNA

Lenkjer
Tips oss
   
  Utvikla av InBusiness AS


Kommentar
Kinesisk er ikkje for folk flest
Politikarar seier at vi må satsa på kinesisk i språkopplæringa på vidaregåande skule. Det er ein myte som må stoggast innan vi øydslar vekk dei få åra ungdomane har på å læra seg noko nyttig.

LES MEIR •   (19.04.13)

Den plagsame sjølvråderetten
Trass i optimismen i 1990-åra vert ikkje verda noko meir demokratisk, skal vi tru den siste rapporten frå Freedom House.

LES MEIR •   (12.04.13)
Frå røysterett til søksmålsrett
Den årlege produksjonen av lover og forskrifter er mangedobla og flytta ut av Stortinget. Korleis endrar det demokratiet?

LES MEIR •   (08.04.13)

Tortur for fridom
To artiklar fortel den mørke soga om Irak-okkupasjonen frå kvar sin vinkel.

LES MEIR •   (22.03.13)
Ola leigesoldat
Det vekkjer sterke reaksjonar at norske soldatar skal ha lært opp tolkane sine i våpenbruk. Militær kunnskap og maktutøving må haldast under kontroll. Men kor stor kontroll har Forsvaret sjølv over dei internasjonale oppdraga?

LES MEIR •   (15.02.13)

 Å bygge einsemd  (01.02.13)
 Frå matfatet: Vaniljesukker  (01.02.13)
 Rein manipulering  (25.01.13)
 Når Dagsrevyen ikkje fortel sanninga  (18.01.13)
 Spissformulert, men naudsynt  (11.01.13)
 Gløymer motstanden når medvinden kjem  (04.01.13)
 Nedtur for kunnskapsløftet  (21.12.12)
 USA og Frankrike: Liberal, nasjonal eller populistisk?  (21.12.12)
 Gudbrand i Lia og Oljefondet  (14.12.12)
 Men statsråden er jo naken!  (30.11.12)
 For sann til å vere sann?  (23.11.12)

Dag og Tid
Pb. 7044 St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadr.:
Pilestredet 8
Ansvarleg redaktør:
Svein Gjerdåker
  Telefon: 21 50 47 47
Telefaks: 21 50 47 49
Annonseavd.: annonse@dagogtid.no
Redaksjon: redaksjonen@dagogtid.no
Abonnement: tinging@dagogtid.no
Endring abonnement