Førstesida
  Nr. 17   Fredag 27. april 2013                          Fri vekeavis for kultur og politikk
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDA

   NYHENDE


Politikk
Kultur
Utanriks
Økonomi
Distrikt
Miljø
Aktuelt
Næringsliv

   KRITIKK

Bøker
Film
Musikk
Teater

   Meiningar

Leiar
Kommentarar
Helgheim
Debatt
Klok på bok
   
Kay Lokøy

Arkiv

Finn nyhende:

   AKTUELT

Biletglimt

   BUTIKKEN

Abonnement
Forfattaraviser
Andre forlagsprodukt
Aksjar i Dag og Tid

   MARKNADSPLASSEN

Ledige stillingar
Riksoversynet
Rubrikkar
Send inn annonse

   DAG OG TID

Annonseprisar
Avtalegiro
 
Endring abonnement
Teikn abonnement!
Last ned avis (PDF)

   ANNA

Lenkjer
Tips oss
   
  Utvikla av InBusiness AS


Leiar
Diktaturistane
Olje- og energiminister Ola Borten Moe smilte på bileta frå besøket sitt i Saudi-Arabia denne veka, han poserte på kamelryggen og mellom sanddynene.

LES MEIR •   (19.04.13)

Ny spikar i kista til likskapsmodellen
DnB, der den norske staten er den største eigaren, skal nedbemanna og kutta 1500 årsverk. Det gjer dei ved å gjera som Statoil og Hydro for nokre år sidan – deler raust ut med sluttpakkene.

LES MEIR •   (05.04.13)
Den uheldige lønsveksten
Så er det lønsforhandlingar att. Tidlegare var lønskamp viktig for å lyfta folk ut av fattigdomen. Men i dag?

LES MEIR •   (21.03.13)

Manglande 8. mars-parolar
Det er nokre viktige 8. mars-parolar som manglar i demonstrasjonstoga i dag.

LES MEIR •   (08.03.13)
Formuesskatt?
Skal folk måtta betala skatt av eigne oppsparde spare­pengar, på nedbetalte hus eller av lausøyre av ein viss verdi dei måtte ha i huset? Alt saman arva, kjøpt eller spart opp av pengar som det tidlegare er betalt skatt av?

LES MEIR •   (15.02.13)

 Fredsprisinga  (08.02.13)
 Korleis kan vi få betre sjukehus?  (01.02.13)
 Skal vi bli med i Mali-krigen?  (25.01.13)
 Mindre teorifag  (18.01.13)
 Ta det litt med ro  (11.01.13)
 T-banen for Sør-Noreg  (04.01.13)
 Avmakta i lufta  (21.12.12)
 Kva kan vi læra av Afghanistan-krigen?  (14.12.12)
 Surrogati  (07.12.12)
 Transporten må ned  (30.11.12)
 Ingen varig fred i Midtausten  (23.11.12)

Dag og Tid
Pb. 7044 St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadr.:
Pilestredet 8
Ansvarleg redaktør:
Svein Gjerdåker
  Telefon: 21 50 47 47
Telefaks: 21 50 47 49
Annonseavd.: annonse@dagogtid.no
Redaksjon: redaksjonen@dagogtid.no
Abonnement: tinging@dagogtid.no
Endring abonnement