36  

4. september 2004

«Den som trampar i klaveret, lyt g┬ i seg sj»lv»

Statsr┬d i skotlina

Stadig fleire krev at Kristin Krohn Devold m┬ g┬ av som forsvarsminister. Nupu-forskar Iver B. Neumann er den siste i rekkja. Kollega St┬le Ulriksen seier at det er lenge sidan det har vore s┬ vanskeleg ┬ vere forsvarminister her i landet, men meiner at omstillinga til eit meir eliteprega og utanlandstilpassa forsvar er naudsynt.

MEIR


LEIAR: Liten bokmarknad

ROALD HELGHEIM: Presidentens bakmenn

KLOK PÅ BOK: Eit sirkus heng i t┬ka

KOMMENTAR:
ë fortelje eit liv (Bente Riise)

B KER:
Stor erindringskunst
(Svein Jarvoll:
Ustadighet. Ustadighet)

B KER:
Biografi som sj»lvterapi?
(J»rgen Sandemose:
Flyktningen. Aksel Sandemore - en biografi)

I DAG OG TID NR. 36 KAN DU OGSÅ LESE:

 • Terror: Utan hemningar (Nils Johan Lavik)
 • Musikk: Vise-Olsen i s»r
 • Religion: Ein plattform for dialog (Peter Normann Waage)
 • Kultur: Til slottet - utan Ceausescu
 • Bj»rnsonfestivalen: - Kan du seie noko om det du ikkje likar?
 • Rett p┬ sak: P┬ problemgrensa? (Juvente)
 • Kultur: Samlaren og Sivle (Hans Svenne)
 • Georgia: Tvitydig russisk st»tte til separatistane"
 • Tyskland: Til kamp mot sosiale reformer
 • Natur og milj»: Hest - mann - maskin (Gro Torpe)
 • B»ker: Eino Leino: "Honninglabb og andre forteljingar"
 • B»ker: Sigmund Jensen: "Gammaglimt"
 • Bj»rn Sortland: "For s┬ h»gt har eg elska"
 • Aktuell: Magni  vrebotten
 • Bak namnet: Ottar K. Sandvik
 • Innsida (Ragnar Hovland)
 • Baksiderapporten: Den sinnssjuke verda (Ottar Fyllingsnes)
 • Ordskifte og nynorsk kryssord

Ivar Aasen-almanakken -- Forfattaraviser
BESTILL HER