24  

12. juni 2004

«Den som tek munnen for full, m┬ til slutt bite i graset»

Rettsstat
til stryk

B┬de media og offentlege instansar svikta i handsaminga si av Treholt-saka.

MEIR


LEIAR: Privatiseringsiveren til H»gre

ROALD HELGHEIM: Lat dei fattige r»ykje

KLOK PÅ BOK: V for Victoria

KOMMENTAR:
Kva er gale i psykiatrien? (Bente Riise)

B KER:
Midr╚ gjer ein Solstad
(Markus Midr╚: Formular)

B KER:
Songlitter╩r kartlegging av dialekt-Noreg
(Jan Inge Reilstad (red:): samtidslyrikkEN)

RETORIKK:
Oppl╩ringa av den gode talaren


I DAG OG TID NR. 24 KAN DU OGSÅ LESE:

 • Politikk: Intervju med SU-leiar Ingrid Fiskaa
 • Ronald Reagan: Arvestrid etter "str┬mannskrigens far"
 • Kommentar: Rettsstaten svikta i Treholt-saka
 • Media: Ny avis utfordrar medievanane til innvandrarar
 • Kurt Foss og Reidar B»e: Bestseljarduoen
 • Reportasje: Songen, dei fattige og dei sm┬ pengane (Wera S╩ther i Bangladesh)
 • Utanriks: Antiamerikanisme og apati (Charles Kupchan)

 • Utanriks: Putin og milliard╩rane
 • Rett p┬ sak: Val utan alternativ (Ungdom mot Eu)
 • Natur og milj»: Rettar og fridom for dyr
 • Aktuell: Nils A. Butensch»n
 • Bak namnet: Nils Johansen
 • Innsida (Ragnar Hovland)
 • Baksiderapporten: Trygg i fare (Stig Elvis Furset)
 • Ordskifte og nynorsk kryssord

Ivar Aasen-almanakken -- Forfattaraviser
BESTILL HER