44  

1. november 2003

«Ein skal ikkje tvile p┬ laurb╩ra sine»

Ukritisk islam-forsking

Norske islam-forskarar har vore for lite kritiske til dei negative sidene ved islam. Dei har oversett den kjetterske tradisjonen, skriv Walid al-Kubaisi. Han stiller seg undrande til at forskarane ikkje har vore interesserte i ┬ formidle eller stadfeste det Ibn Warraq fortel i boka "Hvorfor jeg ikke er muslim".

MEIR


LEIAR: Venstre og Krf slepper til Frp

ROALD HELGHEIM: Eg, ein anti-amerikanar?

KLOK PÅ BOK: Til skogs

B KER:
Altfor insisterande (Helene Uri:
Engel av nylon)

B KER:
Om vesle Noreg i den store verda (Iver B. Neumann: Hva s┬, lille land? Essay om Norges alminnelighet)

B KER: Hunter S. Thompsons siste skanse
(H. S. Thompson: Kingdom og fear)

ARBEID: - Norsk fagr»rsle er for nasjonalistisk (Harald Berntsen)

I DAG OG TID NR. 44 KAN DU OGSÅ LESE:

 • Landbruk: Ta u-landa p┬ ordet! (Arne Melchior)
 • Arbeid: Motstanden mot innvandring er ei blindgate (Steinar Hansson)
 • Kosovo: - Ukritisk av norske aviser
 • Film: Island erobrar verda
 • B»ker: Bestseljar i Trysil, ikkje p┬ Frogner (debutant Sigmund L»v┬sen)
 • P┬ tomannshand: Single m┬ bli synlege (Agnes Husbyn)
 • Litteratur: Fossebok f»rst i Tyskland
 • Kommentar: For spesielt interesserte (Bente Riise)
 • Langrenn: Med ski p┬ beina
 • Slavoj Zizek: Religion etter eiga lyst
 • Moralsk innvardringsdebatt (Aje Carlbom)
 • B»ker: P┬ sporet av noko (Einar O. Risa: Likes┬, skulle han si)
 • B»ker: Den sakprosaiske informanten (Anders Johansen)
 • Innsida: Ottar Grepstad
 • Baksiderapporten: Rego rexi rectum
 • Ordskifte og nynorsk kryssord

Ivar Aasen-almanakken -- Forfattaraviser
BESTILL HER