32  

9. august 2003

«Di fleire laster ein f┬r, di mindre tyngjer kvar av dei»

Liv og landskap

Over alt i aplelandskapet s»r i Sveits heng veike rop att fr┬ fortida, om kor glade folk har vore for ┬ overleve. I ┬r gjer t»rken at husdyra m┬ finne f»da i brattheng, der dei m┬ gjetast. Slik held geitene og, gjetarane og bondesamskipnaden det gamle kulturlandskapet i hevd. Det er skilnaden mellom det sveitsiske og det moderne norske landbruket.

MEIR


LEIAR: Energisk liberalisering

ROALD HELGHEIM: M»rke midt p┬ dagen

KLOK PÅ BOK: Ein annan sk┬l

CUBA:
"De forteller om en kultur bygd p┬ redsel"

I DAG OG TID NR. 32 KAN DU OGSÅ LESE:

  • Demografi: Flest eldre ungkarar i Finnmark
  • Nynorsk: Magni skal berge nynorsken
  • Kultur: S»rsamar med teles»lv
  • B»ker: Skriv om barn for vaksne
  • Kunst: Kunst og katedral p┬ Vestlandsutstillinga
  • Hekseprosessar: Trollkjerringane i Rendalen
  • Utanriks: Spinoza den ford»mde
  • Innsida: Ottar Grepstad
  • Baksiderapporten: S»tsakene gjer meg galen! (Borghild Gramstad)
  • Ordskifte og nynorsk kryssord

Ivar Aasen-almanakken -- Forfattaraviser
BESTILL HER