6  

8. februar 2003

«N┬r baktanken kjem fram, kan framdrifta g┬ i st┬»

Irak-krig kan skape oljekrise

I tillegg til ┬ skape enorme menneskelege lidingar kan ein krig mot Irak ┌g f»re til ei verdsomspennande »konomisk krise. Om oljefelta i Midtausten blir sette i brann og oljeprisen g┬r til vers, f┬r det kvelande verknad p┬ verds»konomien. Ein langvarig krig og p┬f»lgande okkupasjon av Irak kan koste USA opptil 1600 milliardar dollar, og utl»yse nye »konomiske tilbakeslag.

MEIR


LEIAR: Tenkjeboksar og annleislandet

HERBJØRN SØREBØ: Ei avis i hamskifte

ROALD HELGHEIM: Fortapt i rommet

KLOK PÅ BOK: Lesbarkebille

B KER:
Lite nytt om Pr»ysen
(Knut Imerslund (red.): Graset er gr»nt for ╩ille)

B KER:
Gl»ymde r»yster
(Max Arthur: Forgotten Voices of the Great War)

FILM: Poetisk og storsl┬tt
(Asif Kapadia: The Warrior - den som lever med sverd)

I DAG OG TID NR. 6 KAN DU OGSÅ LESE:

 • Irak: - Bin Laden ser gjerne Saddam fjerna (Kari Vogt)
 • Krig: Freden er langt fr┬ vunnen Afghanistan
 • Bokhistorie: Bokverk og ┬ndsverk
 • Bokhistorie: Sjeleregister og lesekunne i Noreg p┬ 1700-talet
 • Film: Tretti timar med Castro
 • Litteratur: Olav Nygard - "h┬pets diktar"
 • P┬ tomannshand: - Den norske skulen er god (Elin Bonde)
 • Media: Lovande svensk avisstart
 • Film: Provokat»r i den sjuande himmelen
 • Utanriks:Prosjektet til Paul Wolfowitz
 • Olav H. Hauge: "Er det noko grense for ┬ndi?"
 • Innsida: Tiril Rem
 • Baksiderapporten: Indianar og kvit (Svein S╩ter)
 • Ordskifte og nynorsk kryssord

Ivar Aasen-almanakken -- Forfattaraviser
BESTILL HER