5  

1. februar 2003

«Inst inne er vi alle overflatiske»

Med Bush som EU-skremsel

N┬r Statsminister Bondevik grunngjev tvilen sin om EU-sp»rsm┬let med at EU kan vere ei motvekt til supermakta USA, snakkar han om eit alternativ som ikkje finst, seier statsvitar Kate Hansen Bundt. Iraksp»rsm┬let syner tvert om at kvart EU-land f»lgjer sine eigne interesser i utanrikspolitikken. England, Italia og Spania f»lgjer USA, og for dei komande EU-landa i aust er den tryggleiken Nato-medlemskap gir, vel s┬ viktig, seier ho.

MEIR


LEIAR: Bondevik-sporet

HERBJØRN SØREBØ: Integriteten under press

ROALD HELGHEIM: Krigsm┬let Irak

KLOK PÅ BOK: Klok p┬ hav

B KER:
Landbruk er meir enn b»nder
(Samlaget: Norges Landbrukshistorie I-IV)

B KER:
For mykje av det gode
Anne Karin Torheim: Kven er redd for Sonja Henie?

FILM: Det v┬pengalne landet
(Michael More: Bowling for Columbine)

I DAG OG TID NR. 5 KAN DU OGSÅ LESE:

 • EU: Bra med ny debatt (Aina Edelmann)
 • USA: Slik vart "vondskapsaksen" oppfunnen
 • Storbritannia: Kamphunden til Bush
 • Kultur: Det gamle Europa svarar herr Rumsfeld (JŞrgen Habermas, Peter Sloterdijk m. fl.)
 • Information: Ein lallande optimist utfordrar venstresida
 • Brubyggjar for integrering (SŞkrŞ Bilgic)
 • Essay: Kulturr┬det blandar sakprosa og essay
 • P┬ tomannshand: Kunstnar av samvitsgrunnar (Hans Ragnar Mathisen)
 • Noreg: Vestfold for dei velst┬ande
 • Kultur: V┬r f»rste kvinnelege "Prest" (Sara Oust)
 • Moskva:Ogui - revansjen til dissidentane
 • Polen: Dei siste gammaldagse b»ndene i EU (Dag Halvorsen)
 • B»ker: Lesverdig krim ("Is" av Bj»rn Bottolv)
 • B»ker: Fengslande romanar av Johannes Heggland
 • Film: Belgisk blues (Luc og Jean-Pierre Dardenne: "S»nnen"
 • Film: Bond varer ikkje lenger
 • Film: Debuterer med sverdslag (Asif Kapadia)
 • Innsida: Ragnar Hovland
 • Baksiderapporten: Kunsten ┬ g┬ p┬ trynet (Ottar Fyllingsnes)
 • Ordskifte og nynorsk kryssord

Ivar Aasen-almanakken -- Forfattaraviser
BESTILL HER