44  

2.november 2002

«Er det noko vi har mykje av, s┬ er det d┬rleg tid»


Hagen-landet

Alt tyder p┬ at det er Framstegspartiet som kjem til ┬ bli det berande partiet i regjeringa etter stortingsvalet 2005. Frp har eit handlingsprogram som skil seg sterkt fr┬ programma til dei politiske konkurrentane, og dessutan veljarar i ryggen som krev ei radikal endring av m┬ten landet blir styrt p┬. Difor kan folk alt no ta til ┬ bu seg, gle seg eller grue seg til det liberaliserte Noreg.

MEIR

LEIAR: Framstegspartiet

HERBJØRN SØREBØ Merknader i margen

ROALD HELGHEIM: Vitne til sj»lvmord

KLOK PÅ BOK: Umake

FILM:
Svartkvit fargeklatt
(Juan Carlos Cremata: Nada+)

B KER:
St»dig handverk fr┬ nyenkel Fl»gstad
(Kjartan Fl»gstad: Paradis p┬ jord)

B KER: Fr┬ det fornemme til det folkelege
(S»ren Ulrik Thomsen: Det v╩rste og det bedste)

I DAG OG TID NR. 44 KAN DU OGSÅ LESE:

 • Jordbruk: Sm┬brukarar p┬ identitetsjakt
 • B»ker: M»rkret i ein familie
 • B»ker: Nominerer berre menn
 • B»ker: Mens vi ventar p┬ Fallet G
 • Darwin: D┬ utviklingsl╩ra kom til Noreg
 • Kommentar:Den nynorske mannsverda
 • P┬ tomannshand: Sjarmert av m┬lungdommen (Gudrun Kl»ve Juuhl)
 • Le Monde: Det tvitydige i indonesisk islam
 • Irak: Saddam: Riddaren av islammytane (Walid al-Kubaisi)
 • Film: St»yande skulddrama (IstvĚn Szab█: Dirigentens valg)
 • B»ker: P┬fyll? Ja takk (Anne Oterholm: etter kaffen)
 • B»ker: Ekko i skallen (Oddmund Hagen: Stemmer, steg)
 • Litteratur: - Strindberg er farleg, ikkje galen!
 • Kommentar: Sinnelagsetikk og utanrikspolitikk
 • B»ker: Ein serie aha-opplevingar (Sylfest Lomheim: Spr┬kteigen)
 • Innsida: Ragnar Hovland
 • Baksiderapporten: Fin frukost (Per Anders Todal)
 • Ordskifte og nynorsk kryssord

Ivar Aasen-almanakken -- Forfattaraviser
BESTILL HER