37  

14.september 2002

«Ogs┬ n»kkelpersonar kan g┬ i vrangl┬s»

Mot t»rketid i vasskraftland
- Varsellampene lyser igjen for eit norsk t»rr┬r og ei ny kraftkrise - mykje meir dramatisk enn i 1996. Medan energiselskapa dr»ftar korleis dei skal tena p┬ krisa, b»r me konsumentar, som skal saldera rekneskapen, h»yra etter.

MEIR


LEIAR:
Kvinnekampen som forsvann

HERBJØRN SØREBØ Gammalt skinn, ung i sinn

ROALD HELGHEIM: Eit kinesisk maktskifte

KLOK PÅ BOK: Kurtisetrengd

B KER:
Livskloke noveller

(Bj»rg Vik: Forholdene tatt i betraktning)

B KER:
Sant nok

(Torgny Lindgren: Pľlsan)

TEATER: Den absolutte einsemda
(Rogaland Teater: Akt/Kommer og forsvinner)

I DAG OG TID NR. 37 KAN DU OGSÅ LESE:

 • Syskenbarnekteskap: Et forbud er en fris╩ttelse
 • Kvinnesak: Det handlar ikkje om kj»nn, men om erotikk
 • Kina: Jiang m┬ g┬
 • Tomannshand: Fabrikksjefen (Ellen Zahl Jonassen)
 • Keiko: Berre ein kval
 • Energi: Australsk drivhuseffekt
 • Palestina: Martyrar med h»g status
 • Le monde: Irak - ein tvangstanke i Bush-regjeringa
 • B»ker: Bergteken av Thomas Mann
 • Argentina: Reality og realitetar
 • Innsida: Linda Eide
 • Baksiderapporten: Til knes i ferielukke
  (Ottar Fyllingsnes)
 • Ordskifte og nynorsk kryssord

Ivar Aasen-almanakken -- Forfattaraviser
BESTILL HER