35  

31.august 2002

«N┬r ein ikkje grip dagen, er det berre ┬ ta kvelden»

Formann Huas tapte rike
Kva hende med Hua Guofeng, partileiaren og statsministeren som Mao Zedong i 1976 gav roret til i det avgjerande ┬ret f»r han sj»lv d»ydde? I dag sit den gl»ymde formann Hua (81) framleis i Sentralkomiteen i Kinas Kommunistiske parti, som den siste av den gamle garden.

MEIR


LEIAR:
Betre og fleire ordb»ker

HERBJØRN SØREBØ N┬r personen blir ei sak

ROALD HELGHEIM: Den tilsl»rte debatten

KLOK PÅ BOK: Ord og bilete

B KER:
Hugleikson - p┬ godt og vondt

(Nedreb», Gjerland,  yrehagen Sunde og ërdal: Audun Hugleikson - Fr┬ kongens r┬d til galgen)

INNVANDRING: Retten til tvangsekteskap

ORDB KER: -Ordb»kene som ikkje finst

I DAG OG TID NR. 35 KAN DU OGSÅ LESE:

 • LITTERATURAVIS: 32 sider om Alf Pr»ysen
 • Dyrevern: - Vi m┬ setje strenge krav til dyrevelferd
 • Skule: Tungetale fr┬ pedagogparnasset
 • Kultur: - Ironikarane er f┬ og einsame
 • Litteratur: Eit m»te mellom to skrivem┬tar
 • Politikk: - Arbeidarpartiet er politisk konkurs
 • Ordb»ker: Inga ordbok stor nok!
 • B»ker: Namnegransking - popul╩r forskingsdisiplin
 • ëland: Handverk fr┬ havet
 • Utanriks: Sprekkdanningar i den vestlege verda
 • Innsida: Tiril Rem
 • Baksiderapporten:Under ei anna sol
  (Per Anders Todal)
 • Ordskifte og nynorsk kryssord

Ivar Aasen-almanakken -- Forfattaraviser
BESTILL HER