34  

24.august 2002

«For mykje purisme er rein idioti»

Ti Ār med TV2: Absolutt ukultur
TV2 fekk konsesjon som allmennkringkastar fyrst og fremst for Ā styrkja norsk sprĀk, identitet og kultur. Etter ti Ārs drift tyder mangt pĀ at kanalen har svikta si hovudoppgĀve. TV2 brukar no like mykje sendetid pĀ vĶrmeldinga som pĀ dei samla programkategoriane"kultur og musikk", og meir tid til Ā visa hand- og basketball enn pĀ Ā formidla vitskap. Det mest brukte sprĀket i TV2-sendingane er angloamerikansk.

MEIR


LEIAR:
DĀrleg presseskikk

HERBJØRN SØREBØ HÆvisk tale er idealet

ROALD HELGHEIM: Alt som stĀr pĀ spel

KLOK PÅ BOK: Klok pĀ lĀs

B’KER:
Kor ekte?

(Hanne ’rstavik:Uke 43)

KUNST: Den store angst-kampanjen

SKULE: - Skulekritikken til Hustad er naiv

I DAG OG TID NR. 34 KAN DU OGSÅ LESE:

 • SprĀk: - Mykje blodfattig, tÆrt papirsprĀk
 • Skule: - Norske elevar les for sakte
 • Etikk: Amerikansk-tysk ordkrig
 • Teikneseriar: Svarte strekar
 • Litteratur: Stor pris til smal poet
 • Tomannshand: Bergteken av fela (Loretta Kelley)
 • Musikk: Elvis - eit populŹrmusikalsk oppslagsverk
 • Film: I skuggen av Vigeland
 • BÆker: Full av lÆgn (Umberto Eco: Baudolino)
 • BÆker: Alt du treng Ā vite for Ā te deg (Dietrich Schwanitz: Dannelse, alt du mĀ vite)
 • Utanriks: Tyskland og det godes banalitet
 • Historie: Avskaff parlamentarismen
 • Innsida: Ottar Grepstad
 • Baksiderapporten:Eg og do - pĀ skjener
  (Ottar Fyllingsnes)
 • Ordskifte og nynorsk kryssord

Ivar Aasen-almanakken -- Forfattaraviser
BESTILL HER