17  

27. april 2002

«Brent barn skyr eldsjeler»

Fiendar p┬ livstid
Sj»lv ikkje den st»rste boksepromotoren kunne ha skipa til ein meir »ydeleggjande kamp enn den som skakar Midtausten i dag. Ariel Sharon p┬ den eine sida av ringen, og Yasser Arafat p┬ den andre: Dette er to menn som ikkje berre er fiendar i kraft av posisjonane sine, men like mykje i kraft av dei personlege historiene deira.

MEIR


LEIAR:
Bruken av historia

HERBJØRN SØREBØ Stakkars Danmark

ROALD HELGHEIM: Holocaust p┬ Cosmopolite?

KLOK PÅ BOK: Gammalt nytt

TEATER: Villfaren i si eiga villfaring
(Antons villfaring Regi: Marit Moum Aune)

FILM: Amor mellom grytene
( Bella Martha Regi: Sandra Nettelbeck)

MUSIKK: Neil Young skuffar
(Neil Young: Are you passionate?)

I DAG OG TID NR. 17 KAN DU OGSÅ LESE:

 • Gry Molv╩r: Det enkle spr┬ket er best
 • B»ker: Fr┬ Stalingrad til Berlin
 • B»ker: Grenselandet i litteraturen
 • B»ker: Ein odelsbut debuterer
 • Teater: Farvel og hurra til sj»sameidentiteten
 • B»ker: N╩rt og ekte om sjukdomstragedien (Inger Johanne Gaudernack: Lille mann)
 • Lyrikk: Tru mot tradisjonen
 • På tomannshand: - Israel styrkjer apartheidpolitikken (Kjartan Ruset)
 • Kommentar: Frankrike m»rknar
 • Fosse: F»ljetong fr┬ bladlaust Paris
 • Edgar Morin: Ei meir omfattande globalisering (Le Monde)
 • Nynorsk: Eit museum eller eit levande m┬l? (Kjartan Aln╩s)
 • Innsida: Ottar Grepstad
 • Baksiderapporten: Abel Brodersens »konomiske analyse (Ingvald Aarstein)
 • Ordskifte og nynorsk kryssord

Ivar Aasen-almanakken -- Forfattaraviser
BESTILL HER