10  

9. mars 2002

«Ein m┬ ut av skapet for ┬ fortelje kvar det skal st┬»

Vondt for industrien
Sentralbanksjef Svein Gjedrem og »konomar sp┬r dommedag for norsk industri. - Industrien f┬r det t»ft med auka arbeidsl»yse, svekt internasjonal etterspurnad og svekt konkurranseevne i mange ┬r, seier Per Richard Johansen, seniorr┬dgivar i SSB.

MEIR


LEIAR:
Drittsekkene

HERBJØRN SØREBØ Grannar imellom

ROALD HELGHEIM: Den rettferdige krigen

KLOK PÅ BOK: Ankerfeste

FILM: Vakkert kvasidrama
(Regi: Ole Bornedal Jeg er Dina)

B KER: Den blodige laurdagen
(Minette Walters: Acid Row)

FILM: For fikst om fiksjon
(Regi: Todd Solondz Storytelling)

I DAG OG TID NR. 10 KAN DU OGSÅ LESE:

 • FN: Stille om Noreg i Tryggingsr┬det
 • Landbruk: Sm┬tt er godt - og l»nsamt
 • Kultur: Dykk i fors»mt Vesaas-lyrikk
 • Litteratur: Forf»lgd av imamar i Marokko
 • Kultur: Meir enn ein negerdebatt
 • Humanioradagane: Morsm┬l i fedrelandet
 • På tomannshand: Teaterscena i Heddal (Hans Herbj»rnsrud)
 • Litteratur: Verdas finaste vinnartrio
 • ëndshovdingar: Soga om Arne og Ananda
 • Utanriks: Tiltalen mot Milosevic
 • Biografi: Bestefar til utviklingsl╩ra
 • B»ker: Svakt plott om trekantforhold (Sylvelin Vatle: M»rket bak Gemini)
 • B»ker: Dikt med visetone (Ole Arnfinn Torgersrud: Det gol ein gauk)
 • Innsida: Linda Eide
 • Baksiderapporten: Krapyla i klokakken (Inger N. Br┬tveit)
 • Ordskifte og nynorsk kryssord

 • NB! PAPIRUTGëVA ER FORSEINKA GRUNNA BRANN Pë TRYKKERIETIvar Aasen-almanakken -- Forfattaraviser
BESTILL HER