23  

7. juni 2001

«Ein kastar ikkje stein utan grunn»

-- Attac skal
famne vidt

-- Eg har inntrykk av at fors»ka p┬ ┬ plassere Attac Noreg p┬ venstresida dreier seg om ┬ pr»ve ┬ ufarleggjera organisasjoenen, seier nyvald leiar Nina Drange til Dag og Tid.

MEIR

LEIAR: Boblande energi/Matvit

HERBJ RN S REB : Ei sterk livssoge

ROALD HELGHEIM: Amerikansk heilomvending

KLOK PÅ BOK: Sol ute

BALKAN: Direkt»r for demokratiet

B KER: Perfekt pode
(Peter Carey: Den Store Premien)

FRë GARBORGARKIVET: "Bondekultur" II

I DAG OG TID NR. 23 KAN DU OGSë LESE:

 • Kommentar: Heilt ekte folk (Ragnfrid Trohaug)
 • Dag og Tid 1976: F┬ren for industrikreft aukar -- men forskarane slepp ikkje til
 • Balkan: Den norske arrogansen
 • P┬ tomannshand: Fortapt i Russland (Marianne Lund)
 • John Pilger: Valet i eventyrland
 • Kunst: Absolutt galskap 3 (Eikaas, Slettemark, Torsheim)
 • Kronikk: Den skitne krigen i Tsjetsjenia
 • Le Monde: Terrorisme -- ein del av livet i San Sebastian
 • Baksiderapporten: Knus invasjonsforsvaret (Johan Brox)
 • Ordskifte
 • Nynorsk kryssordIvar Aasen-almanakken -- Forfattaraviser
BESTILL HER