31

Dopfri diskosdame
Det internasjonale friidrettsforbundet vil ikkje ha friidretten dopfri. IAAF er redd publikum skal forsvinne dersom ut»varane ikkje lenger set rekordar, seier Mette Bergmann.

MEIR

LEIAR: Gult og gale

HERBJ RN S REB : Nytt fors»k med sentrum?

ROALD HELGHEIM: Hest i vind

KLOK PÅ BOK: Klok p┬ Noreg

KOMMENTAR: Fader War, gjev oss fred!
Tidlegare utanriksminister Knut Volleb╩k kjem til Garborgdagane p┬ Tynset komande laurdag for ┬ halda foredrag med tittelen "Fred som realistisk utopi". Forfattaren Helge Torvund meiner arrang»rane har gjort eit utruleg d┬rleg val av f»redragshaldar. Volleb╩k var ein sentral akt»r d┬ bombinga av det serbiske folket tok til i fjor..

B KER: Ei viktig bok
(Gunnar Garbo: Nu g┬r jeg fra dere. Fortellingen om en fars liv og d»d i det 20. ┬rhundres Bergen)

B KER: Engelsk gullalder i glitrande omsetjing
(Oms. av Johannes Gjerd┬ker: Mj»lk av Paradis. Engelsk og skotsk lyrikk fr┬ Thomas Gray til John Clare)

I DAG OG TID NR. 31 KAN DU ELLES LESA:

På steingrunn:
Sj»lv ein stabukk kan gjere kuvending

 • Ragnar Hovland: Bil og ein
 • Dag og Tid 1975: Trulovingi millom kronprins Harald og Sonja Gr┬feld
 • Politikk: Klar for distriktsoppr»r
 • Landsm»te i Noregs M┬llag: - Treng ei m┬l- og maktutgreiing
 • Landsm»te i Noregs M┬llag: - Dramatisk tilbakegang
 • Landsm»tetalar Hans Ebbing: - Riv dei mentale bymurane
 • "Fru  nskediktet": Bill mrk. Arbeidslaus
 • Kvinner: Norske peparm»yer
 • Teater: Peer i Bangladesh
 • Utanriks: Kven er redd for Dennis Moran?
 • Baksiderapporten: Jamvekt (Per Anders Todal)
 • Ordskifte
 • Nynorsk kryssord