Dag og Tid nr. 26, 29. juni 2000

Bøker:
Ivan Divis: Poet i Praha
Ei ny samling dikt gjendikta til vårt vesle språk. Ivan Divis denne gongen. Og kva kan dette bety for deg.

Ivan Divis:
Makter. Dikt og dagboksnotater.
Utval og etterord av Michael Konûpek.
Gjendikting ved Michael Konûpek og Arne Ruste.
Aschehoug


Dette kan bety at du les og leiter deg gjennom dei godt og vel 100 sidene som Divis står bak i denne boka, for å sjå om det er noko som talar til deg. Kanskje finn du eit dikt denne dagen som har noko å seia deg. Det skjer ikkje kvar dag. Og då har både dagen og boka og arbeidet til Arne Ruste og Michael Konûpek fortent sin plass. Kanskje kan det følgjande vera noko for deg:

Han føler seg som
Hieronymus Bosch da han malte.
Han føler seg som
        Hieronymus Bosch da han malte.
Hvor ofte så han ikke seg selv gå inn
i spesialforretningen i Hohenzollernstrasse,
        butikken som fører tauverk og snor.
Det er overstått i løpet av fem minutter
Men lar seg aldri gjennomføre,
fordi han elsker og blir elsket.
Elsker? Blir elsket? Kjærlighet kan rives over tvert
av et eneste edderkoppord, et skjevt lite ord.
Det er ikke dette han i første rekke er redd for.
        Det han virkelig frykter -
er sin egen hjerne.

Diktet er skrive av ein produktiv diktar, som påstod at tsjekkiske lesarar ikkje fortente polerte dikt. Det var raseriet over menneska sin dumskap, skuld og ulykke som sette dikta i gang. Ein poet som levde og prøvde å slutta å leva. Ein diktar med konstant kopling til Praha, men som etter at russarane gjekk inn i landet drog til München og fungerte som sentral journalist i Radio Fritt Europa i over tjue år. Ein poet som sleit med psykiske problem og alkohol i den sentraleuropeiske heksegryta. Ein poet som Michael Konûpek tykkjer det er vanskeleg å forklare for oss nordmenn, men likevel gjev oss noko å tygga på i sitt kunnskapsrike etterord.

Divis la etter seg elleve diktsamlingar og 700 sider dagboksnotat, der det til dømes kan stå:

“Poeter lærer aldri av andre, av de som levde før. Som uhelbredelige galninger begynner vi forfra igjen og igjen, som om ingenting fantes før oss.”

Eller “Mennesket streber etter å nå fram til Gud, men klarer ikke engang å gi avkall på en sigarettstump.” Og følgjande: “Så snart en dikter slutter seg til en eller annen gruppe, bekrefter vedkommende sin fundamentale utilstrekkelighet, frykten for å svikte overfor seg selv. Ja, vedkommende er redd for å være alene med seg selv, altså være seg selv.”

Dette er ein poet som er herja av ein stor kjærleik; kjærleiken til morsmålet. “ - og selv om min siste tanke på dødsleiet/ skulle være håpløshet/ vil jeg uttale den på tsjekkisk.” Me får eit bilete i denne boka av ein diktar som leitar seg fram gjennom augneblinkar; som legg etter seg dikt som speglar fragment av eit liv. Eit liv som er fragmentert og surrealistisk, men som og er personleg og plaga. Plaga av kjærleik og død, av samfunnsmessig dumskap og av katolisismens bæremeis, kan han utbryta i 1995:

“ ...at jeg kan dø hvilken dag som helst. Dette ble jeg /klar over i heisen, det vil si i maskineriet/ som avbrutt er i skytteltrafikk...”

Det er noko tiltalande ved det at denne diktaren ikkje prøver å vera tiltalande. Han er òg klar over kva vilkår ein poet skriv under:

Hva poesien er fikk jeg vite først i fengselet
samme skuddsikre betong
samme umulighet å unnslippe
samme uvilje til å bryte ut
og et kortklipt publikum
som samler seg opphisset for å le
        av din ulykke.

Han er ein mann som ser inn i sin eigen situasjon og uttrykker den brutalt og presist. Og sjølv om prosessen er slitsam; - “Nattens skisser veier et tonn. Morgenkvistens renskrift et par gram.” - vert ofte den endelege teksten både klar og sår:

“Våre ønsker endrer seg med tiden; nå er det bare; møte sønnen min igjen, ikke få kreft, ikke bli forlatt i alderdommen - og at noen står ved den sengen”.

Ivan Divis, verdt å lesa om du leiter etter ein tekst som han kan ha skrive.
Helge Torvund

© Dag og Tid

 

Ivar Aasen-almanakken -- Forfattaraviser
BESTILL HER


| Førstesida av denne utgåva | Abonnement | Arkiv | Lysingar |
| Butikk | Bladstova | Nett no |