20

Under h╩len til »konomane
-  konomane i Finansdepartementet driv finanspolitisk kastrering av statsr┬dane, seier Kjell Dahle, ny generalsekret╩r i Senterpartiet.
- Statsr┬dar vert overk»yrde n┬r dei ber om summar som er ┬ likna med musepiss i havet.  konomane m┬ ikkje f┬ ture fram og gjere dei folkevalde til reine administratorar, meiner Dahle.

MEIR

LEIAR: Den gr»ne b»lgja

HERBJ RN S REB : Dumt trekk i streiken

ROALD HELGHEIM: "Enkel og jevn som folket selv"

KLOK PÅ BOK: Klok p┬ lengt

B KER: Historia gjennom h┬ret
(Erna Osland: H┬r i millionar ┬r)

B KER: Klok p┬ bok-krim
(Gert Nyg┬rdshaug: Den balsamerte ulven)

B KER: Underhaldande alvor
(Frank O. Anthun: Ut av bassenget)

I DAG OG TID NR. 20 KAN DU ELLES LESA:

På steingrunn:
Vegen blir borte medan du g┬r

 • Kommentar: Den vanskelege valden (Cathrine Holst)
 • Litteratur: Tor Jonsson f┬r selskap
 • M┬lsak: Nynorsklaget vert f»dd
 • MaiJazz: Fr┬ juss til jazz
 • MaiJazz: Omaras suverene kveld
 • Jubileum: Litteraturen som forsvann
 • Utanriks: Den endelause kampen til Adriano Sofri
 • Litteratur: Opnar glidel┬sen i hjernen (Sylvelin Vatle)
 • Reportasje: Seri»s sn»ballkrig
 • Kronikk: Kva tenkjer Al Gore? ( yvind V┬gnes)
 • B»ker: Ein medviten reisande (Bruce Chatwin: I Patagonia)
 • Baksiderapporten: Kortstokkmila (Tiril Rem)
 • Ordskifte
 • Nynorsk kryssord