50

Lundteigen
og bl┬russen

Kvar vart det av det lova Lundteigen-landet? Sidan sist Dag og Tid intervjua han har Per Olaf Lundteigen vorte statssekret╩r, og medan landet glir inn i EU, og "bl┬russen" herjar som aldri f»r, talar statssekret╩ren om byggjeskikk, design og el-tilsyn.

MEIR

LEIAR: Hardtsl┬ande it-satsing

HERBJ RN S REB : Sanninga i ei revyvise

ROALD HELGHEIM: Orden og rettferd

KLOK PÅ BOK: Klok p┬ juleglede

B KER: Nye nabodikt fr┬ Arne Ruste
(Arne Ruste: Indre krets)

B KER: Kjenslevart, sakleg og godt
(Roy Jacobsen: Grenser)

TEATER: N┬r stengjer verda d»rene?
(Nationaltheatret: Et deilig sted)

I DAG OG TID NR. 50 KAN DU ELLES LESA:

På steingrunn:
Skal arbeidet bere frukter, b»r ein ikkje g┬ i fr»

 • Kommentar: Fucking D»nna (Hans H. Skei)
 • Mat: Syltelabbar, flatbr»d og Opseth i Hallingdal
 • Bysjuken: Fleire byar i steinr»ysa
 • Antiurbanisme: Ler av bygdetullingane
 • Balkan: Den trojanske hesten i Paris
 • Spr┬kkamp i Afrika: Zimbabwes Ivar Aasen
 • Musikk: Monicas viser (Monica Zetterlund sjunger Olle Adolphson)
 • Musikk: Carloa i Betlehem (Jul i Betlehem)
 • Musikk: Den nordiske tonen (Esbj»rn Svensson og Nils Landgren)
 • B»ker: Vareoppteljing i filmhistoria (Lars Elling)
 • Le Monde: Krigen i Sierra Leone - djevelens verk
 • Debatt: Om ┬ ta konsekvensen av eigne prinsipp (Hartvig S╩tra)
 • B»ker: Klassikar om makt (Pitrim A. Sorokin og Walter Lumsden: Makt og moral)
 • B»ker: Utan driv og spenst (Bj»rn Bottolvs: Kometen)
 • B»ker: Vonde makter og g┬tefulle stemningar (Marianne Hirsti: Glemselens n»kkel, Anne-Berit Asp┬s: Den tredje n»kkelen
 • Baksiderapporten: I sm»rauget (Cecilie N. Seiness)
 • Ordskifte
 • Nynorsk kryssord