46

Stort liv
i sm┬ fotnotar

Tysdag runda Tor ëge Bringsv╩rd 60, men han nektar framleis ┬ bli vaksen - iallfall p┬ den "vaksne" m┬ten.

MEIR

LEIAR: Sa vi nei?

HERBJ RN S REB : Politisk tankeleik

ROALD HELGHEIM: Kunnskap skal styra rike og land

KLOK PÅ BOK: Klok p┬ sm┬, ekle fjes

B KER: Den siviliserte angsten
(Dag Solstad:: T. Singer)

B KER: L»yndomsfullt og alvorleg for ungdom
(Erna Osland: Salamanderryttaren)

B KER: Fleip eller fakta?
(Velle Espeland/Mikael Holmberg: Den store boka om sp»kelse)

I DAG OG TID NR. 46 KAN DU ELLES LESA:

På steingrunn:
Overflod er eit knapt gode

 • Kommentar: Stank av helvete (Tove Bakke)
 • Media: Meir utbreidd enn vatn og kloakk
 • Verdshandel: WTO trugar velferdsstaten
 • M┬lsak: Nyf»dd partslag
 • F╩r»yane: Gallionsfiguren for sj»lvstendet
 • Teater: Verdsteater som verdsparodi (Teatermakeren)
 • Le Monde: Dei fem solene i Mexico
 • Jonathan Power: Gorbatsjov og Berlinmuren
 • B»ker: Stor st┬hei for ingenting (Erik Solheim: N╩rmere)
 • Barneb»ker: Ein einsam jobb (Ola By Rise)
 • Barneb»ker: Barneboka treng motstand (Karin Beate Vold)
 • Barneb»ker: Evangelisten Hans Sande
 • Barneb»ker: EIn studie i raudt og gr»nt (Tore Renberg/Kim Hiorth»y)
 • Barneb»ker: Kutt trass i suksess (Norla)
 • Barneb»ker: Italia opnar auga for norske b»ker
 • Barne- og ungdomsbokmeldingar: Arnt Birkedal: (og ho andre), Hanne Bramness: Kysset, Bj»rn Ingvaldsen: Jada, jada, jada, Eldar Einarson: Rotte»gleskogen, Kjell Kristensen: Nattuglemysteriet, Laila Brenden/Trond Vidar Vedum: Zzzum! Om bier i Norge, Tormod Haugen: Luftvandreren, Hermann Starheims╩ter: BANG! sa Big (og slik vart det), Marit Kaldhol: Har du peiling p┬ fisk?, Vigdis Hjorth: Den f»rste gangen, Inger Hagerup/Hilde Hodnefjell: I huset bortenfor, Svein Nyhus: Verden har ingen hj»rner, Josefina Protacio Svejstrup/Anders Kaardahl: Hunden som trodde han var katt, Rolf Sagen: Bergfri og kattungen, Berit Vatne Vik: Leirfuglen, Sigmund Doksum: Sabeltanntigeren, Tor ëge Bringsv╩rd: Beowulf, Ingunn van Etten: Trollkjerringa i Hausafjellet
 • Baksiderapporten: F╩le folk (Johan Brox)
 • Ordskifte
 • Nynorsk kryssord