33

- Etnisk reinsing
i Noreg

Harald Franz Martinsen (62) er av taterslekt. Han meiner at taterane har vore utsette for etnisk reinsing her i landet. Jahn Otto Johansen, NRK-veteran og forfattar av b»ker om j»dar og sig»ynerar, er samd.

MEIR

LEIAR: Om ┬ omdefinere sine aktiva

HERBJ RN S REB : Eitt spr┬k i Europa?

ROALD HELGHEIM:  l er i alle fall »l

KLOK PÅ BOK: Klok p┬ gjest

PRIVATISERING:Sel sentrum ut Statoil?

JAKOB SANDE: Fr┬ Sunnfjord til Rio

B KER: Mennesket og musikken
(Vikram Seth: En egen musikk)

I DAG OG TID NR. 33 KAN DU ELLES LESA:

På steingrunn:
Tomme tankar romlar mest

 • Kommentar: B»r kommunistane overta Taiwan? (Hallgrim Berg)
 • Poesidag: Hovland har hogge nokre liner i stein
 • Bokhaust:: Sju dygder fr┬ Georg Johannesen
 • Oslo jazzfestival: I m┬l med Mingus
 • P┬ tomannshand: Ein israelsk vegvisar (Amos Oz)
 • Taterar: Forsvarstalen
 • Taterar: - Heile Noreg har ansvaret
 • B»ker: "Moderne" ╩ttesaga - igjen! (Einar Mar Gudmundsson: Fotspor p┬ himmelen)
 • B»ker: Posthum sj»lvbiografi (Alfred Hauge: Manndom. Livsminne)
 • Le Monde: Morgondagen: Fjernsynet som aldri blir sl┬tt av
 • Baksiderapporten: Kansas skaper seg (Audun Skjerv»y)
 • Ordskifte
 • Nynorsk kryssord