26

Watt
eller vatn

- Ein sit ikkje p┬ ein unik kulturskatt som Baroniet Rosendal og snakkar om turistar i ein kraftstasjon. Eg kjenner ikkje til noko vasskraftprosjekt som tek s┬ mykje og gjev s┬ lite, seier leiaren i Informasjonsnemnda for Hattebergvassdraget, Sigurd Vik»ren.

MEIR

LEIAR: Bondeviks ynkelege pip

HERBJ RN S REB : Gamle soger blir som nye

ROALD HELGHEIM: Namn og bilete

KLOK PÅ BOK: Klok p┬ bad

BALKAN- Albanarane kunne ha kasta Milosevic

KUNST: Indisk pust i norske lunger

B KER: Gjensyn med vestlandsk beat
(Ragnar Hovland: Vegen smal og porten trang)

I DAG OG TID NR. 26 KAN DU ELLES LESA:

På steingrunn:
Horisonten m┬ ikkje bli s┬ vid at ein mistar oversikta

 • Kommentar: Om ┬ skyte av seg t╩rne (Audun Skjerv»y)
 • Kurs:  lh»ner, »lender og kaklande kursdeltakarar
 • Balkan: "Heksegryden kogte videre"
 • Balkan: - Nato kastar stein i glashus
 • P┬ tomannshand: Ballespark fr┬ Belfast (Robert McLiam Wilson)
 • Boikott: - Kaldkveling av Irak
 • P┬ tur: Indre Ryfylke i Russland
 • M┬lstrevet: - Nei til Ingebrigtsen og Hoel
 • Le Monde: Gode dagar med "lobbyboom" i Brussel
 • Baksiderapporten: ... og der gjekk bussen (Audun Skjerv»y)
 • Ordskifte
 • Nynorsk kryssord