24

Statleg Nato-
propaganda

Forfattaren Helge Torvund reagerer sterkt p┬ det statlege magasinet "UNG", som i desse dagar vert delt ut til ungdomsskuleelevar her i landet. "Noreg har vore med p┬ ┬ bomba fjernsynsstasjonar i Serbia med den grunngjevinga at dei driv statleg propaganda. Samstundes gjev det norske Forsvarsdepartementet ut ein 'l»pesetel' i 140.000 eksemplar som inneheld einsidig propaganda for Nato sine tvilsame handlingar", skriv Torvund.

MEIR

LEIAR: Etter krigen?

HERBJ RN S REB : Fred i ruinar

ROALD HELGHEIM: Kosovo, Texas

KLOK PÅ BOK: Klok p┬ s»vnl»yse

ENERGI: Nye vassdragsstridar

B KER: Den aktuelle Gustav Frľding
(Staffan Bergsten: Gustav Frľding)

MUSIKK: Pr»ysen i verda
(H┬kon Paulsberg: Jinter

I DAG OG TID NR. 24 KAN DU ELLES LESA:

På steingrunn: Heimvegar kan f»re deg p┬ viddene

  • M┬llaget, m┬let og meg (Tove Bakke)
  • Folkemusikk: Verda tek turen til F»rde
  • Sidem┬l: Sidem┬lsstrid i Stortinget
  • Leiarstriden i M┬llaget: - Eg er ingen solospelar (Liv Ingebrigtsen)
  • Leiarstriden i M┬llaget: - For lite nytenking (Audun Steinnes)
  • Leiarstriden i M┬llaget: Staldvik trekkjer seg
  • P┬ tomannshand: Ei anna historie (Ketil Kiran)
  • Haiti: Utan lov og dom
  • Krigen: Ein kolossal samanst»yt av galskap og idioti (Vojin Dimitrijevic)
  • Le Monde: Raseterapi i S»r-Afrika
  • Musikk: Kur mot tungsinn (Claudia Scott)
  • Baksiderapporten: Stakkars Greta Garbo (Cecilie N. Seiness)
  • Ordskifte
  • Nynorsk kryssord