21

Nato-
talsmannen

I to m┬nader har den engelske Nato-talsmannen Jamie Shea servert ei ulekker suppe av fakta, halvsanningar og grove l»gner om krigen mot Jugoslavia. Fleire gonger har han m┬tta dementere sine eigne opplysningar.

MEIR

LEIAR: Elektrisk saliggjering

HERBJ RN S REB : Medviten misvising

ROALD HELGHEIM: Ein artig krig

KLOK PÅ BOK: Klok p┬ slott

NOREGS MëLLAG: Ny leiarstrid i M┬llaget

NOREGS MëLLAG: Overraska m┬llagsleiar

B KER: Singel og sand
(John Le Carr╚: Single & Single)

I DAG OG TID NR. 21 KAN DU ELLES LESA:

På steingrunn: Arvesynda er avgiftsfri

 • Kommentar: Tusen┬rsgalskap (Tiril Rem)
 • Livsstil: Lort., liljer og r»ykjarar
 • Kosovo: Krigshissaren som blei fredsinspekt»r
 • P┬ tomannshand: Mangesyslaren (Svein Kostveit)
 • Baltikum: Vengeskotne av fridomen
 • Belfast: Vegen vekk fr┬ nullpunktet
 • B»ker: Prisar til Nesse og Fosse
 • Le Monde: Dei intellektuelle tvilar om Kosovo
 • Baksiderapporten: Skattefritt samvit (Per Anders Todal)
 • Ordskifte
 • Nynorsk kryssord