11
Kronisk uroa
NRK-veteran
Nyliberalismen er ikkje nokon endeleg tilstand. Den daffe, politiske debatten vi har no, kan ikkje vare. Men det som kjem etterp┬, treng ikkje ┬ bli vakkert, meiner forlagssjef Andreas Skartveit. Den tidlegare NRK-veteranen er jamt uroa over verda og framtida.
LEIAR: Norge under h╩len
HERBJØRN SØREBØ: Folkevalde p┬ villstig
ROALD HELGHEIM: Samling om verdiar
KLOK PÅ BOK: Klok på forsvinning
KRIM: Ropet fr┬ underverda
BARNELITTERATUR: Ny pris til R»nnaug Kleiva
TEATER: Ein hyllest til livet - trass alt
Tr»ndelag Teater: Rent
I DAG OG TID NR. 11 KAN DU ELLES LESE:

På steingrunn: Det er betre ┬ g┬ i fr» enn ┬ rotna p┬ rot

 • Kommentar: Rep-»ving for livet (Tove Bakke)
 • Bygdekinoen p┬ ëm┬l-turn╚
 • Villaksutvalet: Kva er laksen verd
 • Milj»: Flyavgift i det bl┬
 • Milj»: Fly er milj»verstingar
 • Milj»: - Gje flydrivstoff-avgifta til FN
 • Aksel Sandemose: Ein alminneleg gut fr┬ Jante
 • Inspirert av L╩stadius: M»rker med nordlys over (Kunstnaren Odd Johan Sivertsen)
 • Sardinia: Det sardiske m┬lstrevet
 • Musikk: Kvinner p┬ stram line (ese)
 • Le Monde: Mai-m»drene p┬ Condor-jakt
 • Baksiderapporten: Ei lempe kjem sjeldan ┬leine (Per Anders Todal)
 • Nynorsk kryssord
 • Ordskifte