10
Åtte års
språkslit
Bjørn Nitteberg er dyslektikar og barnebokforfattar. Åtte år brukte han på den første barneboka, Utboropprøret. No er boka filma og omsett til tysk, og Nitteberg har skrive ti barnebøker til. Men vegen fram var lang.
LEIAR: Lettkjøpte politikarar
HERBJØRN SØREBØ: Oppgjeret med Hagen
ROALD HELGHEIM: Den nye stilen
KLOK PÅ BOK: Klok på barndomsskildring
MEDIA: Nyttig idioti på TV (Lars Nyre)
BØKER:Spanande eventyrroman
Åsmund Forfang:Det svarte sverdets hemn
FILM: Mager "Tørst"
I DAG OG TID NR. 9 KAN DU ELLES LESE:

På steingrunn: Ein kan bli stiv i maska av å tape andlet

 • Kommentar: Stavanger, februar 1999 (Hans H. Skei) 
 • Musikk: Trur på nynorsk Grand Prix før år 2109
 • Filippinane: Imelda vedgår inga skuld
 • USA: Utan ytringsfridom
 • Hans Skjervheim: Minneord (Johannes Gjerdåker)
 • Hans Skjervheim: Filosof frå Voss
 • Aleksander Pusjkin: Rogaland feirar Pusjkin
 • Litteratur: Erotisk bygdekrim (Magnhild Bruheim)
 • Lillehammer: Tenn elden for 10 000 kroner
 • Teater: Teatralsk og inkjeseiande (Trøndelag Teater)
 • Le Monde: Flyktningane i Otrantestredet
 • Film: Heftig ur-film (Løp, Lola, løp!)
 • Bøker: Fire førehandsmeldingar
 • Baksiderapporten: Gravskrift for grovslusken (Johan Brox)
 • Nynorsk kryssord
 • Ordskifte