8
Ideologi med
kvit frakk
Sosiologiprofessor Sigurd Skirbekk har gjeve ut ei fagbok om "Ideologi, myte og tro ved slutten av at århundre". I røynda er det ein politisk pamflett forkledd som vitskap. Skirbekk spår i boka at den vestlege sivilisasjonen kjem til å gå under som fø,lgje av knefallet for det fleirkulturelle samfunnet, skriv Roald Helgheim.
LEIAR: Den dumme kunnskapen
HERBJØRN SØREBØ: Nattsvart bibelsyn
ROALD HELGHEIM: Ytring, næring og fridom
KLOK PÅ BOK: Klok på rykte
JUGOSLAVIA: Kosovoknuten (Ljubisa Rajic)
BØKER: Mangfaldige barnebøker på nynorsk
TEATER: Tragisk Eyolf - men berre for to?
I DAG OG TID NR. 8 KAN DU ELLES LESA:

På steingrunn: Ein kan knuse mange egg utan at det blir omelett av det

 • Kommentar: Verdsordning utan miljøvern (Amal Wahab) 
 • Meisterskap: - Alt er på dialekt og alt er om skuter
 • Språk: Dystre tal for nynorsk i skulen
 • Språk: - Nynorsklærarane sviktar
 • Reform 94: Yrkesfag fanga i papirmølla
 • Pæ tomannshand: Orientekspressen
 • Sophus Lie: Professoren som gjekk og gjekk
 • Burma: Det stengte landet
 • Helge Stangnes: Den nordnorske bestseljaren
 • Teater: Fytti fraen for ein Ubu! (Rogaland Teater)
 • Le Monde: Indonesiarane får hjelp av det andelege
 • Bøker: Kvinneblikk på tvangsevakueringa
 • Baksiderapporten: Forskans deg
 • Nynorsk kryssord
 • Ordskifte