3

Sender ut
serbarar
På nokre få månader kom nesten 2400 serbiske asylsøkjarar til Noreg. Så langt har berre 140 fått opphaldsløyve; det vil seia ein av seks. Fleire serbarar er sende ut av landet før anken deira er behandla. Seksjonssjef Paula Tolonen i Utlendingsdirektoratet avviser at dette er ei skjerping av utsendingspraksisen.

MEIR

LEIAR: Klokskap vik for faenskap

HERBJØRN SØREBØ: Framsynt svindlar

ROALD HELGHEIM: Rundt professorbordet på Blindern

KLOK PÅ BOK: Jubileumsklok

FILM: Dansar med døden
(Martin Brest: Møt Joe Black)

BØKER: Solid om eksotisk kjærleik
(Paul Grüner-Hegge: Tidevannsbeltet )

BØKER: Misforstått modernisering
(Viggo Rossvær: Ruinlandskap og modernitet)

I DAG OG TID NR. 2 KAN DU ELLES LESA:

På steingrunn: Kjennsgjerningar kan òg gjerast om att

 • Kommentar: Barten (Borghild Gramstad)
 • Bydyr: Rykker ut for byfuglane
 • Bymål: 24 nye nynorskelevar
 • Bymål: Misnøgd med Mållaget
 • EU: Schengen er eit slag mot asylretten
 • På tomannshand: Ekspert på endelause songar (Jigme Drukpa)
 • Teater: Seier farvel som diva (Bab Christensen)
 • Litteratur: Nordmørsk kommunisme
 • Litteratur: Nye Vaa-dikt
 • Kronikk: Sametinget - ein klisjé i romantikarland?
 • Foto: Kjærleiken til India (Wera Sæther)
 • Folkemusikk: Magisk trekant
 • Le Monde: Gerlijakrigaren som blei soldat (Hugo Chavez)
 • Film: Vill mann på vift (Bernie)
 • Bokmelding: Norsk teater ved ein milepåle (Bernhard Ramstad (red.): Klar scene)
 • Utanrikskommentar: Massakren i Kosovo - ledd i intern maktkamp i Serbia? (Hartvig Sætra)
 • Baksiderapporten: "Vil eg ha dette?"
 • Nynorsk kryssord
 • Ordskifte