48

150 truga
grendeskular
Kring 150 grendeskular kan bli lagde ned, fryktar Landslaget for udelte og fådelte skular (LUFS).
- Eg snakkar dagleg med foreldre og lærarar som er fortvila over at grendeskulen deira er truga av nedlegging, seier Torodd Fagerheim, rådgjevar i LUFS.

MEIR

LEIAR: Vassen kritikk

HERBJØRN SØREBØ: Tevling i blodtåke

ROALD HELGHEIM: Det norske rekepartiet

KLOK PÅ BOK: Klok på forsvinning

BØKER: Innfall og utfall
(Otrap av Erling Kittelsen)

BØKER: Det delikate grep om verda
(Før du sovner av Linn Ullmann)

BØKER: Med blikk for det usynlege
(Kommende år av Øyvind Rimbereid)

I DAG OG TID NR. 48 KAN DU ELLES LESA:

 • Utanriks: Pinochet - diktator utan anger
 • Kommentar av Tove Bakke
 • Bastant Bastesen om heimfødingar og finnmarksskatt
 • Tapte kampen om miljømakta
 • Nord og ned. Eit statistisk blikk på Nord-Noreg
 • Måsøy har mot, manglar menneske
 • Smått, men godt i Kåfjord
 • Kulturoperatør med kalkulatorplikt. På tomannshand med Morten Walderhaug
 • Bøker: "Kommende år" av Øyvind Rimbereid
 • Musikk: Den enkle bodskapen frå Ole Paus/Oslo Kammerkor; Oslo Gospel Choir, Carola og vokalgruppa "Take 6"
 • Teater: Blådegnhuset av Hans Rotmo med Trøndelag Teater
 • Om kvinner ville vera kvinner. Intervju med Kristin Johnsen om samtidskritikken hjå Sigrid Undset
 • Ordskifte
 • Nynorsk kryssord
 • Baksiderapporten: Skjelettet, løva og kenguruen.