Sk i Dag og Tid

 
   
  Find:
Search subconferences & folders
  Include items created or modified in the last: Days

Søkjetips:
Ver merksam på dette når du søkjer i internettutgåva av Dag og Tid:

Dersom du søkjer på einskildord, viser søkjeresultatet artiklar som inneheld ordet, og artiklar der søkjeordet er ein del av andre ord. Døme: Er søkjeordet "kommune", viser søkjeresultatet også artiklar med ord som "kommunestyre", "kommuneøkonomi" osb.

Du treng ikkje bruke hermeteikn når du skal søkje etter nøyaktige uttrykk. Det er nok å skrive uttrykket i søkjefeltet.

Dersom du vil søkje etter artiklar som inneheld fleire ord utan at dei høyrer saman i eit uttrykk, skriv du orda inn i søkjefeltet og kryssar av den nedste sjekkboksen.

Norske teikn

Førebels kan du diverre ikkje bruke æ, ø eller å i søkjeord eller -uttrykk. Når du skal søkje etter ord som inneheld desse teikna, må du erstatte dei slik:

æ=æ
ø=ø
å=å

Skal du søkje etter ordet "snø", må du såleis skrive "snø"