1  

8. januar 1998

«DÂrleg kokk lagar god svolt»

Demoniske
nynorskingar
-- Folk som Thomas Hylland Eriksen kan umogleg ha tenkt over kva det vil seie  gje opp nasjonalstaten som eit prosjekt. Korleis skal folk kunne finne identitet i eit "marknadssegment", spŻr Nils Rune Langeland, redaktŻr i Syn og Segn.
MEIR

LEIAR: Over lik til WHO

HERBJ˙RN S˙REB˙: ‰rsskifte i velstand

ROALD HELGHEIM: Reform eller revolusjon?

‰RSOVERSYN: Dag og Tid 1997

BOKKRONIKK: Ein ´national pejoristŞ

TEATER: Hoems dramatiske offensiv

I DAG OG TID NR. 1 KAN DU ELLES LESA:

         Kommentar:Godt nytt Âr (Hans. H. Skei)

         NĘringsliv:Ho er knallbonbonsjef her i landet

         Politikk:Noreg kjŻper jobb til Brundtland

         Markering:Garborg-Âr skal vekkje ungdommen

         Litteratur:Hyllar Hans Hyldbakk

         SprÂkspalta:Fikta for fŻda

         Utanriks:USA:Mislukka tiltak mot innvandring

         Ola Jonsmoen:Ein mÂneskÂl for kommunal svolt

         Kultur:´Den jĘderske stueformŞ

         Baksiderapporten:I speglane si tid

         Ordskifte og nynorsk kryssord

Ivar Aasen-almanakken -- Forfattaraviser
BESTILL HER