47  

24. desember 1997

«Det krevst sterke lunger for ┬ tole tomgang»

Avsl»rer
L╩geforeningen
Den norske l╩geforening har ladri vore med p┬ ┬ halde talet p┬ legar i Noreg nede, hevdar foreininga. Men dette er feil. L╩geforeningen gjekk mot legestudium i Bergen, Troms» og Trondheim, seier spesialr┬dgjevar Erling Bj»rk»y. MEIR

LEIAR: Retorikkfangst

HERBJ RN S REB : Jula p┬ ny m┬te

Pë TOMANNSHAND: Melankolikar i gledesrus

FILM: Eit rike i oppl»ysing

I DAG OG TID NR. 52 KAN DU ELLES LESA:

ů         Kommentar: Pappapermisjon og julestemning (Morten Haug Fr»yen)

ů         Politikk:Kommunestyre i Europas t»ffaste elv

ů         Kyrkjekunst: Syskena som skilde lag

ů         Milit╩rnekting: F»rjulsfreden p┬ Hustad leir

ů         Le Monde: ┤Dame med ballar¬

ů         Ola Jonsmoen: P┬ reise i Vietnam: Kaldare i nord, amerikansk i s»r

ů         Spr┬kspalta: Veksten held fram

ů         Baksiderapporten: Kort-versjonen

ů         Litter╩r sp»rjeleik, ordskifte og nynorsk kryssord

Ivar Aasen-almanakken -- Forfattaraviser
BESTILL HER