44  

30. oktober 1997

«Berre den kj»nnslause er verkeleg n»ytral»

Barnebokb»lgja

Dei har grunn til ┬ gle seg, ungane, for dei kan velje og vrake blant nye barneb»ker. Barneboksalet aukar kraftig, eksporten av norske barneb»ker er stor, talet p┬ norske faktab»ker for barn veks og norske biletb»ker held sv╩rt h»g kvalitet.
MEIR


LEIAR: 25 ┬r i vind og blest

HERBJ RN S REB : Dei dyre verdiane

R NNAUG KLEIVA: Drep, bannar og gret

SPRëK: -- Mediespr┬ket meir demokratisk enn f»r

BOKMELDINGAR:

ů         Enda ei hestebok

ů         Sm┬nifst fr┬ Vestfold

ů         Moderne bygderoman

ů         Engasjerande og aktuell bok

ů         Saklege barneb»ker

ů         Kultur og kj╩rleik

ů         Kattar skal klappast

ů         Gledesspreiar fr┬ Hagerup

DAG OG TID NR. 44 ER EIT

SPESIALNUMMER OM BARNELITTERATUR

Ivar Aasen-almanakken -- Forfattaraviser
BESTILL HER