43  

23. oktober 1997

«SÂpekokaren har ikkje nŻdvendigvis reine hender»

FŻrte RV
bak lyset
Leiaren for Raud Valallianse, Aslak Sira Myhre, fungerte som ein sĘrst nyttig medspelar for AKP i kampen om Klassekampen. Utan  informere sentrale personar i RVs partileiing, og utan mandat fr partiet, tok han del i arbeidet med  kaste Paul Bjerke som redaktŻr.
MEIR


LEIAR: NHO og menneskerettar

HERBJ˙RN S˙REB˙: Fargerik kongebok

RIKSANTIKVAREN: ArvesŻlvsmeden

B˙KER:

         Ironi i fullt alvor

         Vaksen spenningsroman

         Nord-irsk barn-domsskildring

         Brekke i adagio

FILM: Ei stivna politimaske

KUNST: Norske penselstrŻk i Berlin

I DAG OG TID NR. 43 KAN DU ELLES LESE:

         Kommentar: TilvĘrets uutgrunnelege mangfald (Solveig Aareskjold)

         Hallgrim Berg: Garasjesal finansierte mobiltelefon

         Statsbudsjettet : -- Slett u-landsgjelda

         Kampen om Klassekampen: Krass kritikk fr RV-tillitsvalde

         Kampen om Klassekampen: Visste meir enn redaktŻren

         Musikk: Bygg og anlegg

         Lyrikk: Sorg p utstilling (Jan Erik Vold/Steffen Kverneland)

         Bustad: Heime er kvar kunstnar herre

         SprÂkspalta: Det gÂr s mange gysjer

         Utanriks: Mishandlar miljŻet

         Menneskerettar: NĘringslivet som etisk meklar

         Menneskerettar: Krev etiske retningsliner

         SkolemÂl: Nynorsk vann med ei rŻyst

         SkolemÂl: Uvanleg mange mÂlrŻystingar

         SprÂk: MjŻlk er best p bokmÂl

         Baksiderapporten: Puppar og skrÂl

         Ordskifte og nynorsk kryssord

Ivar Aasen-almanakken -- Forfattaraviser
BESTILL HER