33
14. august 1997

LEIAR: Gj»dsel i Carls hage

HERBJ RN S REB : Raske skifte etter valet?

NEKROLOGAR: Tabloid jomfruland
Nekrologen er den reinaste forma for tabloidjournalistikk som p┬ ei og same tid opnar for perspektiv og djupn, fynd og klem. I Storbritannia har nekrologen blitt journalistisk satsingsomr┬de.

 VRE OTTA: Kostbar vasskraftutbygging
Fastbuande og turistar er villige til ┬ betale 40 millionar kroner ┬rleg for ┬ hindre vasskraftutbygging i  vre Otta.

B KER: Farfaren til Fl»gstad
Det er kjekt ┬ lesa ei bok som er skriven med slikt overskot, med s┬ total kreativitet, meiner Hadle Oftedal Andersen.

B KER: Fin finsk forteljekunst
Leena Lander har skrive ein rik roman som ogs┬ i si norske spr┬kform b»r n┬ mange lesarar, skriv Randi Brenden.

I Dag og Tid kan du elles lese:

 • Kommentar: Konkurranse - livsens m┬l og meining
 • Skule: Snart skulestart p┬ Finse att
 • Kraftdebatt: "Mobbing" og "lyging" opna valkampen
 • Liv K»ltzow: Vil ordna kaos
 • Det norske teatret: Spansk oppr»r
 • Litteraturseminar: Feirar Garborg, Vesaas og Bakkan
 • Jazzfestival: P┬ leiting etter substansen
 • "Hennes Verden" : P┬ topp med bygdekvinnelaget
 • Spr┬kspalta: Gilde fargar og gilde folk
 • Einar  kland: Leitar, finnar, samlar
 • Baksiderapporten: Sľta bror
 • Ordskifte og nynorsk kryssord