31
31. juli 1997

KULTUR: Kaffitid
Varmt, svart og bittert -- som henta fr┬ skj╩rselden. Gjennomsnittsnord-mannen har i seg 165 liter kvart ┬r.

B KER: Ein uvanleg rik roman
"Golfo Triste" er ein av dei romanane som festar seg i minnet, meiner Oddmund Hagen.

FILM: Samlivskomedie for dei rundt 30 ┬r
Ein vittig film om 30-┬ringar, forvirring og det vanskelege ekteskapet.

LEIAR: Barbarane

HERBJ RN S REB : Sanninga i politikken

I Dag og Tid kan du elles lese:

  • Kommentar: Bastarddialektar og dialektbastardar
  • UFO: Sommarens st»rste agurk i B»mlo
  • Klima: Truleg handel med CO2-kvotar i ┬r 2000
  • Barneb»ker: Mindre lesestoff p┬ nynorsk
  • P┬ tomannshand: Klodekonsulenten Magnar Norderhaug
  • Ytringsfridom: Kva er ein "troverdig opposisjon" ?
  • Spr┬kspalta: Gl»sande eld og auga
  • Baksiderapporten: M»teplaga (II)
  • Korleis unng┬ det uunng┬elege
  • Ordskifte og nynorsk kryssord.