27
3. juli 1997

ENERGI: To tusen gasskraftverk i H»len
Svein Hestevik er milj»vennleg. Difor vil han dei neste tre ┬ra bygga eit par tusen gasskraftverk i H»len. Kraftverket skal st┬ attmed varmt-vasstanken i europeiske bustadhus, ikkje kosta meir enn ein brukt moped, og vera dobbelt s┬ effektivt som den store p»lsekokaren Jagland vil ha p┬ Kollsnes.

KOMMENTAR: Forfattarplaga
Ein vonbroten journalist Kvalshaug i det samfunnsengasjerte bladet Se og H»r hevdar at norske forfattarar er sj»lvgode og berre tenker p┬ pengar, medan ein notorisk seri»s, men djupt s┬ra forlagsredakt»r Freihow i frigjeringsforlaget Stenersen hevdar at desse sj»lvgode forfattarane nok er flinke til ┬ skrive, men ikkje skriv om noko n┬r dei skriv. Og dessutan at det flinke dei skriv er til forveksling likt, fordi alle har vore p┬ skaldeskule i B» eller Bergen.

LEIAR: Kraftpavane
Jotunheimplanen vart han kalla, planen som Statskraftverka la fram i desember 1973.

HERBJ RN S REB : -- Det var ein hjartans dag
Somme fuglar »kslar seg s┬ sterkt at dei blir til ei plage, andre blir borte utan at vi merkar det fordi dei har gjort s┬ lite av seg. N┬ undrar folk seg mange stader p┬ kva som har hendt med gauken.

B KER: Svart romantikk
Med orienteringa mot det politiske er vel Tove Lie plutseleg p┬ veg mot ┬ bli trendy, sp»r Hadle Oftedal Andersen.

FILM: Alminnelege iranarar
Iransk sosialrealisme med og om vanlege folk i Teheran.

BAKSIDERAPPORTEN:
13 kvalme sp»rsm┬l til Thorbj»rn

Thorbj»rn og dei andre har starta valkampen. Jagland har bestemt seg for at det skal bli ein smakfull valkamp. Han har innf»rt ordet "kvalmande" i den politiske retorikken. Ordet reiser mange sp»rsm┬l. Her er tretten -- med undersp»rsm┬l.

I Dag og Tid nr. 27 kan du elles lese:

  • Barn: Forbruksterroristane
  • Framtid i Finnmark: - Marginalt landbruk tvingar seg fram
  • Framtid i Finnmark: Ros til russarane
  • Fortid i Finnmark: Hj»rnesteinsbedrift til sals
  •  vre Otta: Den siste store vassdragsstriden
  • Noregs Ungdomslag: Hundre┬rig ungdom i stramme t»ylar
  • Spr┬kspalta: Blant fleinberg og fleinskallar
  • Ordskifte og nynorsk kryssord